telegraficky – Děti příkladem pro dospělé…

V pátek 5.5. proběhl na třech místech v Lovosicích pietní akt jako připomínka konce 2.světové války a uctění památky jejích obětí. Protože i v Lovosicích padlo a je pohřbeno několik členů Rudé armády, hrála se i ruská hymna. Zatímco účastníci této vzpomínkové akce, včetně žáků 5.ročníků ZŠ Všehrdova, kteří se o hrůzách 2.světové války dozvěděli při hodinách vlastivědy, vzdávali hold ruským vojákům za zvuků jejich hymny, projel přímo středem pietního shromáždění s pohrdlivým výrazem a lízátkem v ústech lovosický občan. Další dvě občanky, dle očitého svědka, těsně po shromáždění kradly živé květy z věnce u pamětní desky na budově Deli. Tohoto žáci svědkem nebyli, ale ,,promenády“ při hymně ano. Jejich zaskočená, nesouhlasná reakce a důstojné chování po celou dobu konání akce je příslibem, že se nám další generaci podaří vychovat lépe…

Mgr. Eva Antonová, ZŠ Všehrdova Lovosice

Red

Red