téměř 200 parkinsoniků již po šesté na Řípu

 11. 4. Světový den Parkinsonovy nemoci 

 

 

 

Společnost Parkinson pojala toto výročí zcela v duchu svého aktivního zaměření: již po šesté zorganizovala výstup na horu Říp a další místa v České republice. Letošní akce připadly na sobotu 13. dubna a Společnost své členy i všechny další zájemce pozvala kromě tradičního setkání na Řípu také např. na pěší výstup na Svatý Kopeček u Olomouce a do Brna na Špilberk. Tyto akce jsou vždy vítanou příležitostí k vzájemnému setkávání a sdílení zkušeností se zvládáním nemoci.

V letošním roce na Říp vystoupalo zhruba kolem dvou set nemocných trpících Parkinsonovou chorobou, kteří tak navzdory svému těžkému zdravotnímu handicapu dali najevo, že se chorobě nepoddávají. Ti, kteří kvůli nemoci by již nezvládli náročný výstup, byli vyvezeni terénními vozy. Jako každý rok i letos pozdravil pochodníky parkinsonik-farář církve československé husitské Václav Žďárský. Pořadatelé děkují za velkou pomoc a podporu starostovi obce Krabčice, Jiřímu Šimáčkovi. Díky němu měli možnost opět setkání uskutečnit a umožnit lidem s tímto nevyléčitelným onemocněním se sejít a pobavit se ve společnosti stejně postižených.  Velký dík patří i paní Staňkové, panu Fenglovi, panu Kulichovi i paní Konečné za báječné věnečky (okamžitě zmizely).  

Za Společnost Parkinson, o.s. Jana Večlová
 

 

 

 

 

 

Red

Red