vlastivědný spolek Říp se činí

Vlastivědný spolek Říp, o.s. je autorem opravy prvního úseku tzv. Doksanské cesty, která od 12. století do 70. let 20. století spojovala Roudnici nad Labem s Doksany. Tento 600 metrů dlouhý úsek z Roudnice nad Labem ke kapli v Jirchářích je státem chráněný, a proto bylo k jeho označení nutno získat povolení Pozemkového fondu ČR, což se podařilo a za což PF pracovišti Litoměřice patří dík.

Prací členů spolku Říp za pomoci mechanizace pak byl loni úvodní úsek cesty zbaven vysoké trávy, náletových dřevin a odpadků. Byly instalovány směrovky a info tabule v hnědo, bílo, modré barevné kombinaci a bylo započato s opravou kapličky v Jirchářích.

Při realizaci velmi pomohla bývalá kronikářka obce Nové Dvory- Chvalín paní Šárka Fričová, dále bývalý kronikář obce Doksany pan Milan Malík, dále řádové sestry Premonstrátky v Doksanech, historik pan PhDr. Václav Krpeš, dále roudnický pan farář Martin Brousil a GMU v Roudnici nad Labem. Moderní grafická podoba info tabulí a směrovek je prací grafika Jakuba Procházky, digitální fotopanoramata a tisk zajistila firma T Design pana Pavla Topše. Finančně se podíleli všichni členové spolku Říp s rodinami a firma Juko Račiněves zapůjčením části mechanizace.

Na vyhlídku byla instalována popsaná panoramata vrcholů Českého středohoří, k posezení byla usazena lavička a nejen z vlasteneckých důvodů byla vysazena památná lípa.

Nyní pokračuje spolek Říp s opravou kapličky na jimi zrekonstruované  Doksanské cestě a připravuje ji tak k opětovnému vysvěcení. Kaplička získala  ve spolupráci s profesionálním zedníkem novou omítku. Další víkend tedy členové tohoto občanského sdružení věnovali kapličce  a pevně věří, že definitivní podobu dostane kaple ještě do začátku léta.

Odměnou pro všechny kolemjdoucí či kolemjedoucí pak zůstává nádherný panoramatický výhled od kapličky, který překvapí nejednoho výletníka.

 red a MUDr. Ondřej Krajník

 

Red

Red