Tichá místa v Podřipském muzeu

 

Podřipské muzeum zahájilo v úterý 3. února předjarní fotografickou výstavu litoměřické autorky Jarmily Kacarové. KVETSoubor černobílých fotografií, skrze jejichž působení na smysly lze dosáhnout vnitřního zklidnění zachycuje prchavé okamžiky z přírody Litoměřicka. Jelikož se jedná o fotografická ztvárnění různých fantazií, autorka často používá před a za názvem svého díla tři tečky, jejichž smyslem je prohlížejícího přivést k zamyšlení.

Paní Jarmila Kacarová se ve volných chvílích nevěnuje pouze fotografii, ale především hudbě což dokládají i její další koníčky – sborový zpěv a hra na hudební nástroje – zobcovou flétnu a kytaru. S hudbou, v podobě zpěvu přichází do kontaktu velmi často nejen z pozice součásti sborového tělesa Litoměřického chrámového sboru, ale i z pozice sólového zpěvu. S programem lidových písní vystupuje ponejvíc v domovech seniorů. Lze říci, že její ostatní fotografické soubory jsou do velké míry ovlivněny hudbou. Fotografii jako prostředek vlastního vyjádření objevila před osmi lety, od té doby má na svém kontě již jedenáct autorských výstav a třináct ocenění.

Tímto zveme všechny příznivce detailů přírody zachycených ve fotografii k návštěvě výstavy „Tichá místa“, která potrvá v Podřipském muzeu do 30. dubna 2015.

Ilona Trefná

Podřipské muzeum

Red

Red