Tříkrálová sbírka na Podřipsku skončila rekordním výtěžkem

Tradičně na začátku každého roku pořádá Charita Česká republika tříkrálovou sbírku. Jejím cílem je finančně podpořit charitativní projekty doma i v zahraničí. Letos se koná již 13. ročník této charitativní sbírky. Na Podřipsku sbírku organizuje a zaštiťuje Farní charita Roudnice nad Labem.

V letošním roce tříkrálová sbírka probíhala v Roudnici n.L., Budyni n. O. a  15okolních obcích Podřipského vikariátu, od čtvrtku 3. ledna do neděle 6. ledna 2013. Během těchto dnů se do sbírky zapojilo celkem 43 koledníků ve věku 4 – 43 let, 9 dobrovolníků a 17 kmenových zaměstnanců farní charity.

Společně se jim podařilo dosáhnout úžasného výsledku – do kasiček shromáždili rekordních118 105 Kč.

Tento úžasný rekordní výsledek jsme dosáhli díky našim koledníkům. Svým charismatem a nadšením dokázali přesvědčit lidi, že jejich příspěvek půjde na dobrou věc. Patří jim náš velký dík. Mnozí koledníci se do sbírky zapojili už poněkolikáté a letos opět přišli i noví, kteří přijdou za rok určitě znovu. Z některých koledníků nám vyrostli dospělí dobrovolníci – vedoucí skupinek. Máme z toho obrovskou radost, neboť tradici a poselství tříkrálové sbírky šíříme neustále dále. Lidé jsou k nám  milí, vstřícní a štědří – svědčí o tom nárůst výtěžků každým rokem. Přestože žijeme v nelehké době, lidé nám stále dokazují, že nemyslí pouze na sebe, ale jsou ochotni pomáhat druhým„, řekla těsně po sčítání Ing. Zdenka Pětníková – ředitelka FCH Roudnice n. L.

Část výtěžku (65%), který připadne FCH Roudnice n. L., bude použito na zajištění provozu charitního šatníku a azylového domu pro ženy a matky v Roudnici n. L.

Tříkrálová sbírka byla oficiálně zahájena ve čtvrtek 3. ledna 2013 v 10.00 hod. na Karlově náměstí, kam přišel všechny koledníky pozdravit a požehnat jejich snahu o dobrou věc římsko-katolický kněz P. Martin Brousil. Společně s paní ředitelkou popřáli koledníkům „hodně štěstí a odvahy“ při zdolávaní překážek, které se jim postaví při jejich pouti do cesty. Mysleli především na počasí, které při zahájení skutečně nepřálo. Nakonec vše dobře dopadlo a během 4 dnů provázel koledníky „pouze“ vítr a občasný déšť, proti kterému byli vyzbrojeni „stylovými“ pláštěnkami.

Vyvrcholením a slavnostním zakončením sbírky byl tříkrálový koncert, který byl v letošním roce zorganizován poprvé. V podvečer Zjevení Páně – 6. ledna 2013 se v Chrámu Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem shromáždili všichni koledníci, jejich rodinní příslušníci a příznivci FCH.  Po krátkém úvodu ředitelky farní charity vystoupila s programem hudební skupina AVALON pod uměleckým vedením MgA. Kopáčka a MgA. Hejhalové. Studenti dramatického kroužku místního gymnázia pod vedením Ing. Svobodové zahráli dramatizaci biblického tříkrálového příběhu. Kulturní program završilo vystoupení Komorního dua pod vedením paní učitelek Salačové a Maťákové ze ZUŠ Roudnice n.L. A pak už následovalo poděkování a předání drobných upomínkových předmětů všem přítomným koledníkům za jejich pomoc při akci. Byla to skutečně důstojná tečka za vydařenou akcí.

Z celého srdce děkujeme všem dárcům za jejich finanční příspěvek. A největší poděkování patří samozřejmě těm, kdo se aktivně zúčastnili sbírky – koledníkům, dobrovolníkům a zaměstnancům, kteří pomáhali během příprav a vlastní organizaci akce.

M. Lysáčková, FCH Roudnice n. L.

Red

Red