Kraj požádal o platbu, na dva investiční projekty může získat až 160 milionů korun

01

Ústecký kraj v rámci své investiční činnosti buduje dvě nové komunikace – u města Chomutova a u Roudnice nad Labem. Obě akce jsou spolufinancované Evropskou unií v rámci IROP. Ukončení etap se váže se žádostí o proplacení způsobilých výdajů. V případě obchvatu Chomutova tak Ústecký kraj očekává platbu ve výši 102 milionů korun za 2. etapu projektu a u Roudnice dotaci 30 milionů korun za 1. etapu.Tisková zpráva z 11. února 2020 


„Realizace projektů je náročná práce vyžadující precizní administrativu. Bez dotací z Evropské unie by ale Ústecký kraj těžko zaplatil tak rozsáhlé investice, jaké mu dotační prostředky umožňují. Jsem rád, že se při průběžných kontrolách opakovaně potvrzuje, že projekty umíme, jsou dobře připravené i administrované. Výsledkem jsou proplácené způsobilé výdaje projektů. Ústecký kraj tak za hotovou etapu jednoho dopravního projektu již obdržel 26,5 milionu korun a očekáváme proplacení dalších 132 milionů,“ řekl Zdeněk Matouš, náměstek pro regionální rozvoj, v jehož gesci jsou také evropské projekty.

V rámci realizace projektu „Nová komunikace u města Chomutova“ se staví úsek komunikace na silnici III. třídy. Cílem je zkvalitnění napojení Chomutova a okolních obcí na páteřní komunikaci I/13. Zčásti se jedná o rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově a z větší části o výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova. Součástí stavby jsou mimo jiného také dvě okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí.  Za první etapu projektu již Ústecký kraj získal dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 26, 46 milionů korun. Druhá etapa byla dokončena 31. prosince 2019, nyní kraj podal žádost o platbu s očekávanou dotací 102,2 milionu Kč.

„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ zahrnuje vybudování obchvatu jižně od města a jeho napojení na stávající silniční síť. Jedná se o novostavbu, přeložku stávající komunikace II/240, koncový bod je napojen na komunikaci II/246 prostřednictvím nově navržené okružní křižovatky. Mezi hlavní stavební výstupy patří dále 4 mostní objekty, 4 okružní křižovatky a 2 protihlukové stěny. Na konci roku 2019 byla ukončená první etapa a s tím souvisí žádost o platbu s předpokládanou dotací 30 milionů korun.

Red

Red