Tomáš Polcar představuje v Roudnici nad Labem svou sochařskou tvorbu

Monumentální site specific výstava v hlavním výstavním prostoru Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem se zcela netradičně rozšíří také o autorskou instalaci v prostorách bývalého augustiniánského kláštera. Výstavní projekt s názvem Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar, který bude prezentován od 21. února do 10. května 2020, představí výběr jak nejnovější sochařské tvorby Tomáše Polcara, tak jeho starší plastiky.

Z hlediska dlouhodobého výstavního programu je připravovaná výstava prostorově velkorysá, jak potvrzuje také kurátorka výstavy Petra Mazáčová: „Pod názvem Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar se divákům představí v rámci jednoho projektu dvě zcela odlišné výstavní koncepce. Jednou z nich je autorská site specific instalace ušitá přímo na míru výstavním prostorům roudnické galerie, která reflektuje dlouhodobý zájem Tomáše Polcara o schopnost cyklického vnímání pohybu v čase a prostoru. Druhou je pak instalace starších prací v kapitulní síni a ambitu bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem, kde mohou diváci plně vychutnat propojení času, prostoru a materie ve své nejryzejší duchovní podobě.“

Roudnická prezentace Polcarovy tvorby se však neomezuje jen na instalaci v galerijním a klášterním interiéru, ale expanduje také do veřejného prostoru. Další sochařské dílo s názvem KYKLOS bylo předsunuto před budovu bývalé zámecké jízdárny. Toto trojrozměrné dílo, jehož prostřednictvím Tomáš Polcar dále rozvíjí myšlenku mizející formy – kruhu jako metafory vymezující prostor a zároveň čas, bylo vytvořeno přímo pro volný prostor před galerií.

Tomáš Polcar (*1973) patří mezi výrazné zástupce střední generace výtvarných umělců. Absolvent pražské akademie prožil na své alma mater téměř celé devadesáté roky. Během té doby prošel ateliéry tří vynikajících osobností českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století – sochařů Huga Demartiniho a Aleše Veselého a intermediálního umělce Milana Knížáka. Také díky setkání s těmito třemi význačnými osobnostmi a díky jejich formujícímu vlivu jde v Polcarově tvorbě dokonalé ovládnutí tvaru, hmoty i myšlenky ruku v ruce. Prostředkem uměleckého vyjadřování se mu postupem času stala zejména klasická média malby a sochy. Tomáš Polcar se v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem představuje výhradně jako sochař a konceptuálně smýšlející umělec.

Kurátorka výstavy: Petra Mazáčová

Red

Red