Ústecký kraj opět podpoří začínající podnikatele

Také pro rok 2017 se mohou začínající podnikatelé přihlásit do připravovaného dotačního programu Ústeckého kraje. Jeho vyhlášení už čeká pouze na schválení rozpočtu pro zmíněné období.

Po oznámení, které bude rovněž zveřejněno na webových stránkách kraje, tak může o dotaci pro nadcházející rok 2017 požádat každý malý začínající podnikatel, který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji a získal podnikat elské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím. A zároveň toto oprávnění k předmětu podnikání bylo získáno poprvé.

Ústecký kraj podpořil začínající podnikatele letos poprvé čtyřmi miliony korun. Do programu se přihlásilo 221 žadatelů na celkovou částku přesahující 34 milionů korun. Podporu získalo 27 těch, kteří splnili podmínky dotačního programu a získali největší počet bodů v celkovém hodnocení.

Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat, je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 procent celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů předloženého projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Udržitelnost je stanovena na 24 měsíců od ukončení projektu.

Více informací naleznou zájemci na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje v sekci Granty a dotace, Podpora začínajících podnikatelů.

 

 

Red

Red