V Dalimilově ulici dnes byl zprovozněn nový podzemní kontejner

 

Nový podzemní kontejner byl dnes uveden do provozu v Dalimilově ulici, jejíž celková rekonstrukce bude ukončena nejpozději 31. srpna. V současné době tak mají Litoměřice šest podzemních kontejnerových stání.

V pořadí sedmé zanedlouho přibude, a to v Palachově ulici, jejíž revitalizace skončí do konce roku. Podzemní kontejnery mají velkou výhodu – nehyzdí okolí a neline se z nich zápach. Nevýhodou jsou vyšší finanční nároky na realizaci, které dosahují zhruba 700 tisíc korun. Přesto je cílem města jejich postupná výstavba.

Ruku v ruce s tím kráčí i velmi dobrá morálka domácností, které stále více odpad separují, čímž klesá množství směsného odpadu. Loni se prostřednictvím barevných kontejnerů podařilo nasbírat 325 tun papíru, 280 tun plastu, 218 tun skla a 9 tun kovu, což v porovnání s rokem 2016 představuje navýšení o 53 tun papíru, o 22 tun plastu a o 9 tun skla.

„Celkově ale odpadu bohužel narůstá, což je dáno tím, že se České republice dobře daří a materiální spotřeba obyvatel roste,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.

S ohledem na tento fakt stoupá v Litoměřicích i počet nádob na separovaný odpad. „V Kozinově ulici přidáme kontejner na sklo, v Palachově ulici na plast a papír, na parkovišti před finančním úřadem přibude nádoba na kov,“ jmenuje konkrétní lokality Kristýna Slabochová, která má na odboru životního prostředí na starosti odpadové hospodářství.

V současné době je po Litoměřicích rozmístěna 181 nádob na papír, 27 na bílé sklo, 96 na sklo barevné, 204 na plasty a 20 na kovové obaly. Četnost jejich vývozu se zvyšuje.

Text pod foto:

Pracovnice odboru životního prostředí Kristýna Slabochová dnes připravila k provozu nové podzemní kontejnerové stání v Dalimilově ulici. Do nádoba na plast a papír se vejde 5 kubíků odpadu, zásobník na sklo pojme tři kubíky. Foto Michaela Bubeníčková

 

Red

Red