Podzemní továrny v době nacismu

V červenci 1944 se sešla v Praze skupina předních činitelů Nacistické říše, která měla dohled nad výstavbou podzemních továren Třetí říše(Einsatzgruppe 7). Tyto podzemní továrny, kterých bylo cca 500(na našem území 50 těchto objektů) byly z důvodu doletu a častého bombardování spojeneckých letadel právě přesunuta pod zem a do posledních dnů nesmyslné války většina z nich vyráběla!

Poslední rozpuštěný pracovní a koncentrační tábor v historii II. světové války byl právě situován v Litoměřicích, kde ještě 5. května 1945 nastoupila směna vězňů do práce a poté byla SS Panickem rozpuštěna trvale. Historie tohoto tábora stejně jako továrny Richard, která leží v jeho těsné blízkosti je celkem známá. Co se však málo ví, tak právě na uvedené poradě z července 1944 v Praze se rozhodovalo o vybudování dalších obřích komplexů pro válečnou mašinérii Třetí říše. Konkrétně se jednalo o okolí Blanska, Berouna, kde měla vzniknout hned dvakrát obrovská továrna o rozloze 70 tis. m s kapacitou pro 40. tis. vězňů(pracovní síla) v jednom případě u lomu Amerika. Ten poslední komplex měl být vytvořen v blízkosti města Roudnice nad Labem s krycím názvem Herbert a to přesně u obce Bechlín a staveniště mělo být postaveno u obcí H. Počaply a Hněvice. 1/3 stavby měla být dokončena na podzim roku 1945. tak rychlou stavbu mělo zajistit dle počtu vedení Jaggerstabu 177. tis osob z toho 17. tis. válečných zajatců a 35. tis. vězňů z koncentračních táborů(lidé zajištěni na našem území pro potřebu říše). Což mělo na starosti SS pod vedením gen. Kammlera a organizace Todt pod vedením A. Speera. Uvedený projekt Herbert měl mít 3 patra, šířku 110 m, délku 400 m, využitelná plocha 3 krát 15000 m.
K této realizaci však nikdy nedošlo díky rychlému konci války a tím ušetření tisíce lidských životů …..
Tom Rotbauer
Red

Red