V květnu byla dokončena oprava vstupního portálu budovy gymnázia

LOVOSICE – Oprava vstupního portálu budovy gymnázia si vyžádala 6 týdnů a za odborné kamenické práce město zaplatilo zhruba 180 000,- Kč včetně DPH.

Celý portál je proveden z umělého kamene tzv. „teracca“, který byl v důsledku klimatických vlivů a stáří značně změněn. Projevilo se to především zčernáním povrchu a tvorbou krusty. V portálu byly také zjištěny praskliny, které se postupně zvětšovaly. Způsobilo je mimo jiné mírné pružení stavby a roztažnost podkladu. Na povrchu byly dále patrné oděrky a poruchy vlivem provozu, stáří a jiných zásahů.

Portál byl nejprve kompletně zrevidován v oblasti stability a došlo k prořezání prasklin. Poté byly veškeré povrchy očištěny horkou parou pod tlakem. Pak došlo k opravení prasklin směsí umělého kamene a to ve stejné barvě i struktuře, tak aby byla povrchová úprava sjednocena. Vzhledem k tomu, že čištění povrchu mělo v různých částech portálu různý výsledek, bylo nutné provést také takzvanou patinaci povrchů. Posledním krokem byla konzervace proti klimatickým vlivům.

V letošním roce by mělo být do budovy gymnázia investováno celkem 1 430 000,- Kč. „Prvních 180 000,- na opravu vstupního portálu město již vynaložilo. Mimo to ale plánujeme opravit chodník a odvodnění suterénu budovy, vodovodní potrubí, sanaci soklu kolem budovy, výměnu podlahových krytin ve dvou učebnách a částečně opravit topnou soustavu,“ vyjmenovává starosta města Milan Dian s tím, že všechny tyto akce jsou začleněny do rozpočtu na rok 2019. „Projektová dokumentace na částečnou opravu topné soustavy byla dokončena v květnu a v nejbližších týdnech po dokončení zadávací dokumentace bude zahájena veřejná soutěž,“ dodal starosta.

Red

Red