Vědci v Litoměřicích otevřeli centrum pro výzkum geotermální energie

V Litoměřicích dnes bylo za účasti několika desítek hostů slavnostně otevřeno Centrum pro výzkum geotermální energie RINGEN. „Po vyhloubení více než dvoukilometrového vrtu před zhruba deseti lety, který ověřil vědci předpokládané teploty, tak byl učiněn druhý významný krok v realizaci geotermálního projektu, jenž je pilotní v celé České republice,“ vyzdvihl význam projektu starosta Ladislav Chlupáč.

Dnes otevřený objekt za více než čtyřicet milionů korun, který se nachází v zadní části bývalých Jiříkových kasáren, jen několik desítek metrů od průzkumného vrtu, byl financován z evropských zdrojů. Kromě přednáškového sálu pro šest desítek osob zahrnuje i čtyři laboratoře, skladovací prostory a zázemí pro ubytování vědců.

Hlavní náplní RINGENu je rozvoj a testování metod pro ocenění energetického potenciálu hlubinných geotermálních zdrojů a technologií stimulace propustnosti hornin. „Smyslem všeho snažení bude nalézt vhodné a bezpečné způsoby, jak dostat teplo z nitra země na povrch a využít ho pro vytápění s cílem nahradit v Litoměřicích uhlí jako zdroj centrálního vytápění. Tento princip by měl být v Litoměřicích důkladně otestován, a následně využíván v dalších lokalitách u nás i v zahraničí. Geotermální zdroje se pak dají využívat i v menších hloubkách, a to v kombinaci s tepelnými čerpadly či solární energií,“ vysvětlil dnes profesor Tomáš Fischer, ředitel centra RINGEN.

V nejbližších měsících v rámci výzkumné činnosti bude vyčištěn a proměřen stávající dvoukilometrový vrt tak, aby jej vědci mohli začít využívat k dalšímu testování vlastností horninového prostředí. „Následně bude třeba sehnat dalších zhruba 400 milionů korun na vyhloubení tentokráte již pětikilometrového vrtu a vytvoření podzemního výměníku. Tomu by však měl předcházet mělčí vrt, který bude propojen se stávajícím vrtem LT1,“ dodal manažer geotermálního projektu Antonín Tym. Možností financování se nabízí několik, včetně evropských zdrojů. Přínosy projektu totiž v Litoměřicích ocenila před několika dny i delegace Evropské komise.

Nositelem projektu je Univerzita Karlova. „Těší nás, že se s cílem rozvíjet možnosti obnovitelných zdrojů energie podařilo získat ke spolupráci vysoké školy, vědecké instituce, ústavy, město i kraj. Jde o velký projekt s obrovským významem do budoucna,“ konstatoval profesor Jiří Zima, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Jádro výzkumné infrastruktury RINGEN tvoří celkem sedm zakládajících členů. Výzkumný tým složený z pěti desítek odborníků spolupracuje se špičkovými vědci z Německa, Francie, Švýcarska, Velké Británie a Islandu.

Red

Red