V Lovosicích byla rozšířena terénní sociální práce.

NOVÁ TERENNÍ PRACOVNICE POMÁHÁ PŘEDEVŠÍM NA MĚSTSKÉ UBYTOVNĚ

V Lovosicích byla rozšířena terénní sociální práce. Na základě výběrového řízení byla od 1. června přijata Bc. Monika Šnajdrová. Její hlavní pracovní náplní je zaměření se na klienty žijící v městské ubytovně, …
Nová terénní pracovnice pomáhá zejména na městské ubytovně

V Lovosicích byla rozšířena terénní sociální práce. Na základě výběrového řízení byla od 1. června přijata Bc. Monika Šnajdrová. Její hlavní pracovní náplní je zaměření se na klienty žijící v městské ubytovně, má je takzvaně „rozpohybovat“ a podporovat v hledání bydlení a práce.

Městská ubytovna je v současné chvíli zcela plná, k dispozici je jen jedno lůžko pro muže. Její kapacita je 91 míst. Nyní zde žije 61 dospělých a 29 dětí. Z lidí zde žijících je v současné době 52% v evidenci úřadu práce, 20% na mateřské dovolené, 11% má pracovní uplatnění na trhu práce, 4% vykonávají veřejnou službu a důchodci (starobní, invalidní) zabírají 13%.

„Lovosická ubytovna neslouží jako dočasné ubytování pro lidi, kteří se dostanou do nějaké těžké životní situace. Lidé tam žijí trvale a nemají motivaci vrátit se do „normálního života“ – samostatně bydlet a pracovat. To chceme změnit,“ uvedla lovosická starostka Lenka Lízlová.

Realizaci činností sociální práce na Městském úřadu v Lovosicích zajišťují v současné době již tři sociální pracovnice (dále Iveta Seifertová a Kateřina tiskTichá, DiS.).

 

Red

Red