v Lovosicích zprovozněny parkovací automaty

 Dle nařízení Rady města č. 1/2012 budou od  pondělí 17. září 2012 od 8.00 h zprovozněny parkovací automaty v ul. Osvoboditelů, 8.května a Václavské náměstí. Od tohoto data již budou řidiči povinni hradit poplatek za využití parkovacích míst v těchto ulicích.

Cena za parkovného je 5 Kč za první hodinu a každá další hodina pak 10 Kč. Provozní doba placeného stání je pondělí až pátek od 8.00 h do 16.00 h. Po ostatní dobu je parkování zdarma.

Od platby parkovného jsou také osvobozeni držitelé ZTP (ZTP/P) a zároveň držitelé označení na vozidlo 01, nebo nového parkovacího průkazu.

Pokud by občané nechtěli tyto poplatky hradit, mohou využít dalších parkovacích míst např. v Zámecké ulici nebo nově opravené plochy pod obchodním komplexem Centrum.

Red

Red