Bezpečná cesta do školy

LITOMĚŘICE – Počasí prvňáčkům přálo

Za překrásného slunečného počasí proběhl v úterý 18. 9. na Dopravním hřišti v Litoměřicích již desátý ročník projektu pro prvňáčky s názvem „Bezpečná cesta do školy“.

Policie ČR ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Rozmarýn a Zdravým městem Litoměřice již desátým rokem realizuje preventivně výchovnou akci na dopravním hřišti v Litoměřicích nazvanou „Bezpečná cesta do školy“. Akce je určena pro prvňáčky základních škol v Litoměřicích. Zúčastňuje se většina čerstvých žáčků, kteří si vyzkouší přecházení přes přechod a jsou seznámeni se základními dopravními pravidly.

Cílem projektu je seznámit prvňáčky s dopravním prostředím a usnadnit jim orientaci v něm.
Preventivně informační skupina PČR Litoměřice současně vyhlašuje výtvarnou soutěž na stejné téma s cílem systematicky v žácích rozvíjet dopravní vědomosti. Výtvarná soutěž probíhá v měsíci říjnu a v listopadu je vyhodnocena.

18. 9. 2012

nprap. Pavla Kofrová

Red

Red