V Roudnici se plánuje revitalizace parku

Studie navrhne možnosti přizpůsobení parků potřebám současných návštěvníků a způsob trávení volných chvil aktivním nebo pasivním způsobem, vymezí hloubku zásahu do vysoké i nízké zeleně (vytvoření kostry parku, odstranění nevhodných dřevin), doporučí výsadbu stromů, solitérních keřů, navrhne cestní síť a veřejné osvětlení, doplnění mobiliáře vč. rozmístění klidových a aktivních zón. Studie bude předložena odboru životního prostředí do poloviny září, realizace může začít nejdříve koncem vegetačního období.

Red

Red