Vlastenecký katolík

 

 Dnes již historie uchovává svědectví o tom, jak výjimečnou osobností byl Václav Bendl.

bendlNarodil se 23. října 1861 v Roudnici nad Labem. Vyučil se řezníkem a pak si založil vlastní hostinec s řeznictvím. Jako praktikující katolík, byl aktivní v řadě katolických organizací, především v roudnickém ORLU a Československé straně lidové. V roce 1906 byl zvolen do městského zastupitelstva jako náhradník, kde působil až do roku 1919, kdy nekandidoval. Po pádu starosty Vápeníka a rezignaci celého zastupitelstva v roce 1922 byl zvolen opět za lidovou stranu a dvě volební období pracoval jako náměstek starosty. Zároveň byl členem městské rady až do roku 1930, kdy pro nemoc působil již jen jako zastupitel. Dlouholetý funkcionář a v letech 1924 – 1931 starosta ORLA v Roudnici n.L. byl za svou práci oceněn čestným členstvím, které schválila rada Orla 16. října 1931 a potvrdila valná hromada 29. prosince 1931, která návrh doplnila o jmenování Václava Bendla čestným starostou Orla v Roudnici n.L. Pod střechou jeho hostince nalezla přístřeší řada katolických spolků. Václav Bendl zemřel 21. listopadu 1933 a pohřeb se konal dne 24. 11. ze zasedací síně městského zastupitelstva. Jeho hrob se nachází na roudnickém hřbitově vedle prvního vchodu, kousek od roudnického starosty Antonína Brofta s nímž dlouhá léta spolupracoval.

 

Filip J.K.V. Uzel

Red

Red