Vraky už nebudou hyzdit ulice města


Litoměřická radnice začne na začátku prosince odtahovat vraky a dlouhodobě odstavené automobily hyzdící ulice města. V tuto chvíli již mají pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu vytipovánu zhruba dvacítku aut, která měsíce blokují parkovací místa. Je tomu tak na řadě míst, například v Seifertově ulici, Mládežnické, Pražské, ale i jinde. Některá
jsou dokonce zaparkovaná na zelených plochách

Radnice po celé republice k takovémuto postupu opravňuje novela zákona o pozemních komunikacích. Ta nově dává vlastníkům komunikací právo odtáhnout také vozidla, která nemají déle než půl roku platnou technickou prohlídku.

Dříve zákon de facto umožňoval odtah vraku auta pouze v případě, že měl silně poškozenou karoserii nebo mu chyběl motor.
V případech zjevně nevyužívaná vozidla s uraženými zrcátky, chybějícími světly a dalšími defekty se radnice o tehdy platnou legislativu opřít nemohla.
Nyní je tomu jinak. „V souladu s novelou zákona nejprve vyzveme majitele, aby vozidlo podrobil pravidelné technické prohlídce, nebo ho odstavil jinam. Pokud ve stanovené lhůtě nezareaguje, odvezeme ho do areálu technických služeb. Pokud si majitel auto nevyzvedne, necháme ho sešrotovat a náklady budeme vymáhat po vlastníkovi,“ charakterizoval postup starosta Ladislav Chlupáč.

Red

Red