Všechny mosty a lávky přes Modlu jsou dokončeny a zkolaudovány

 
LOVOSICE – S koncem roku 2016 bylo v Lovosicích dokončeno i sedm nejvýznamnějších investičních akcí sezóny. Lávky a mosty byly zkolaudovány a předány do užívání.

Dohromady bylo za rekonstrukce proinvestováno zhruba 16,3 milionu korun včetně DPH. 85 % nákladů město obdrželo z dotace od ministerstva dopravy, a hradilo tak pouze 2,5 mil. Kč. Dotace pochází z programu 127 21 – Obnova místních komunikací po povodni 2013.

U všech projektů se rekonstruovaly především nosné mostní konstrukce, nejvíce poničené povodní. Dále se opravy týkaly například výměny funkčních prvků nebo mostního vybavení. Například lávka u tenisových kurtů musela být v minulosti z provozních důvodů uzavřena. Nyní má zcela novou podobu a odlišný systém založení konstrukce. U všech mostů a lávek dojde ještě v jarních měsících k úpravě okolního terénu.

„Dokončením těchto sedmi akcí se městu podařilo uzavřít sérii několika desítek rekonstrukcí městského majetku po povodni z roku 2013. Opravy mohly být zahájeny díky dotaci, kterou jsme obdrželi v létě 2016,“ uvedl starosta města Milan Dian. Povodně na městském majetku způsobily škodu zhruba 70 milionů korun. Poničené budovy byly opraveny ještě v předchozím volebním období z pojištění.

Lávku u stadionu opravovala firma N + N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o., opravu lávky u tenisových kurtů zajistila firma Chládek & Tintěra, a.s. a ostatní akce realizovala společnost SaM silnice a mosty Děčín a.s.

 

Red

Red