Worhshopy v Podřipském muzeu v plném proudu

Ilona Trefná, Podřipské muzeum | Zprávy z Roudnicka

podřipské muzeum workshopPodřipské muzeum v posledních týdnech zaznamenalo nárůst zájmu o nabízené workshopy a besedy pro školy, otevřené i pro zájemce z okruhu veřejnosti. Jsme velice potěšeni, že nabídka zaujala kromě škol také návštěvníky z řad seniorů, kteří tak mají možnost rozšířit si obzory v oblasti informálního (zájmového) vzdělání.

Rádi bychom rovněž upozornili na novou besedu s názvem „Vůně koření“, která je věnována nejen použití koření, ale především historii mořeplavby a zámořským objevům. V současné době probíhá v muzeu cyklus besed o mincovnictví jehož výstupem je naplánování výstavy, která bude realizovaná v příštím roce. Aktuálně uvažujeme o prodloužení některých nabízených aktivit na další měsíce. Na závěr připojujeme velký dík všem zúčastněným za jejich přízeň!

 

Red

Red