Zahraniční stáž na odborné škole ve Velké Británii

V rámci projektu „Inspiruj se a vzdělej se“ spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky se ve dnech 25. 2. – 28. 2. 2013 uskutečnila zahraniční stáž ředitelů vybraných středních odborných škol Ústeckého regionu opět s naší účastí, jmenovitě ředitelkou Mgr. Bc. Helenou Všetečkovou, projektovou manažerkou, konzultantkou aktivit projektu Martinou Kaiserovou a učitelem angličtiny Mgr. Jaroslavem Švojgrem, který byl pověřen tlumočením a překládáním.

Místem stáže byla jedna z největších a nejprestižnějších středních odborných škol ve Velké Británii The Brooklands College ve měste Weybridge, které je situováno na severozápadním okraji Londýna.

Cílem stáže bylo získání co nejvíce informací a zkušeností z oborů strojírenských, tak jak jsou koncipovány ve Velké Británii. Především nás zajímalo, jak přesně funguje spolupráce mezi školou a firmami, které zaměstnávají studenty a učně výše zmíněné co do velikosti jedné z největších středních škol ve Velké Británii ( 2.500 studentů), nabízející okolo dvaceti studijních oborů.

A nyní již pár slov o vlastním průběhu našeho pobytu. Ihned po příletu na Londýnské letiště Heathrow jsme byli školou najatým minibusem převezeni do areálu školy The Brooklands College ve Weybridge. Po velmi vřelém uvítání se zástupci nejdůležitějších odděleních školy jsme se pod vedením pana Barryho Coopera hlavního manažera pro oblast praktického učňovského výcviku školy vydali na první část prohlídky areálu této obrovské a rozlehlé střední školy. Popisovat, co vše jsme viděli, by zabralo více prostrou a času než skýtá formát tohoto článku a tak si dovolím vše shrnout do následujících adjektiv: inspirativní, obohacující a v některých případech i dech beroucí.

Programem naší stáže nebyla pouhá prohlídka školy, ale i série přednášek a diskusí s představiteli školy a studenty, která nám dala odpovědi na všechny otázky se kterými jsme do Velké Británie přilétali. Každá minuta času strávená ve společnosti našich anglických hostitelů byla velmi příjemně, smysluplně a přátelsky stráveným časem.

Druhý pracovní den naší stáže, úterý 26.2.2013, začal v dopoledních hodinách prohlídkou zbývajících výukových a tréninkových prostor školy. Odpolední čas byl dle pečlivě připraveného plánu věnován všemi velmi očekávané návštěvě letiště Heathrow, přesněji řečeno objektům britské letecké společnosti British Airways, která je jedním z nejprestižnějších a nejrenomovanějších partnerů školy ve smyslu spolupráce při odborné části studia a následnému zaměstnávání těch nejlepších absolventů školy. Bez přehánění lze vyslovit názor, že právě návštěva British Airways přímo na letišti Heathrow patřila k vrcholům celé stáže. Málo komu se poštěstí vidět z blízka práci na údržbě či opravě těch nejmodernější a největších dopravních letounů světa včetně návštěvy jejich kokpitů, nemluvě o šanci navštívit nejvyšší patro správní budovy British Airways, kde pracují stovky inženýrů z celého světa a kde se školí budoucí piloti. Skutečně výjimečný zážitek.

Pro poslední den naší stáže naši angličtí hostitelé připravili návštěvu velikostí spíše menší, o to však zajímavější firmy Vision enginering, která se zabývá výrobou těch nejkvalitnějších zařízení pro kontrolu a měření kvality. Tato firma též patří mezi firmy kooperující z již výše zmíněnou školou The Brooklands College. Návštěvu lze charakterizovat jako profesionálně a detailně připravenou. Zde jsme byli v péči výkonného ředitele firmy, který se nám stoprocentně věnoval a perfektně obeznámil s fungováním této pozoruhodné firmy mající svůj podíl i na trhu v České republice.

Nesmírně milou a společensky úspěšnou byla i večerní návštěva typického anglického pubu Three Horseshoes v městečku Laleham. Zde jsme si báječně užili nejen typickou anglickou večeři, ale i neméně báječnou atmosféru a ovzduší neformální diskuze s našimi vynikajícími hostiteli. Každý jistě pochopí, že tvrdě usnout po takovéto návštěvě nebyl problém.

Úplným závěrem bych rád vyjádřil svůj stále ještě silný pocit z již skončené stáže ve Velké Británii. Málokdy se totiž podaří strávit čas na tak zajímavém místě či místech s tak zajímavými a inspirujícími lidmi jako se to tentokrát podařilo mě a mým kolegům z naší školy.

Mgr. Jaroslav Švojgr

Red

Red