Žáci základní umělecké školy vystavují na hradě

07.12.2012 Aktuality Eva Břeňová

Až do 13. ledna hostí multikulturní prostor hradu výstavu prací žáků výtvarného ateliéru Jany Veselé a Jana Choury. Jde o nejlepší výtvarné počiny právě končícího roku 2012. Výstava je koncipována jako široká škála témat zpracovaných nejrozmanitějšími výtvarnými technikami. Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie.


Nadání žáků v kombinaci s odborným vedením přináší divákům v konečném výsledku nevšední vizuální zážitky. Vedle kresebných studií najdete na výstavě fantazijní malby, grafické práce a prostorové objekty. Výstavy jsou mnohaletým soustavným a kontinuálním svědectvím o kvalitní práci pedagogů s mladými talenty. Řada absolventů ZUŠ v Litoměřicích se stala aktivními umělci, designéry a architekty.

Red

Red