začíná úsilí o zachování azylového domu

IMG_2547 (800x533)Farní charita Lovosice provozuje od začátku března 2013 azylový dům pro mámy s dětmi a bezprizorní ženy bez dětí. V původním konceptu je z dotačního titulu získané veřejné zakázky ústeckého kraje provozováno celkem 10 lůžek a to v poměru 2 x máma s dětmi do 18let věku a 8 x osamocená bezprizorní žena. Díky tomuto poměru však k dnešnímu dni vznikl Farní charitě Lovosice, která je provozovatelem tohoto azylového domu, problém který může znamenat v tom nejhorším případě i zrušení celé služby.

V celém konceptu při zadávání žádosti o dotační titul se počítalo s tím, že dojde během několika měsíců k obsazení min.80% všech poskytovaných lůžek. Situace je však jiná. Zatímco žen s dětmi žádajícími o poskytnutí přechodného ubytování v a.d. je přebytek oproti nabízenému, ženy bez dětí tuto pomoc nevyhledávají. A tím vznikl provozovateli a.d. problém který může vyústit až v jeho úplné zrušení, jelikož nebudou splněny podmínky dotace, která celý tento společensky potřebný projekt financuje.

Ředitel farní charity LV Roman Striženec do jehož kompetence a.d. spadá, společně s personálem vymysleli životaschopný plán jak tuto situaci vyřešit. Nakoupením nového vybavení a dalšími úpravami vytvořili podmínky vhodné k tomu, aby bylo možno poměr z původní definice poskytovaných lůžek, otočit ve prospěch poptávky ze strany matek s dětmi. Tzn. že v plánu se upřednostňuje poskytnutí azylu mámám s dětmi v neprospěch samostatných žen bez dětí.

Ačkoliv však byly již provedeny všechny nezbytné kroky realizací úprav místností v a.d., bude vše záležet na rozhodnutí zodpovědných úředníků z krajského úřadu. Rozhodnou-li totiž v neprospěch změny v realizaci dotačního titulu, hrozí opravdu a.d. jeho uzavření. A to znamená že o střechu nad hlavou by případně již dnes ubytovaných 3 žen, 2 matek a 5 dětí a o práci více jak 8 zaměstnanců.

IMG_2558 (800x533)

Pan senátor MUDr. Hassan Mezian společně s krajskou radní a zastupitelkou Jitkou Sachetovou se rozhodli nezištně vzniklé situaci pomoci svojí intervencí. Ačkoliv tito bývalí rivalové v senátních volbách kopou každý za jiný mančaft (H.M čssd, J.S. ksčm) ihned reagovali a tomuto tématu se začali věnovat. Možnost pomoci této věci je spojila dohromady a společně se angažují v pomoci  záchranu a.d.v Lovosicích.

Pokud se připojí další a mohou nabídnout pomocnou ruku, pan ředitel je do celé problematiky rád zasvětí. Azylový dům v Lovosicích je vlastně  domem na cestě, která potřebné k němu přivádí a ti se zde mohou na čas zastavit, načerpat sílu a posléze se vydat dál, cestou, kterou si sami zvolí. Zaměstnanci a.d. pak zůstávají těmi, kteří nabízejí pomoc při této zastávce. A my všichni ostatní stejně jako paní Sachetová, MUDr. Mezián, pan Striženec a další, můžeme pokud nebudeme lhostejní jakkoliv pomoci také. Nakonec jde přece jenom o lidi, co vy na to?

kontakty: kancelář senátora 416 747 044, 605 204 207,  Jitka Sachetová 725 646 042, Charita Lovosice 731 604 005

 

 

Red

Red