Zapiš se někomu do života

Zapiš se někomu do života: Přijď 12. listopadu na nábor do registru dárců kostní dřeně v Ústí nad Labem

foto

Dnešní den, 21. září, je Světovým dnem dárců kostní dřeně. Patří všem, kteří se dobrovolně, bez nároku na jakoukoli finanční odměnu, rozhodli dát pacientům s onemocněním krvetvor by šanci na život. Naději na život můžete dát i Vy! V úterý 12. listopadu 2019 proběhne na Krajském úřadě Ústeckého kraje v Ústí nad Labem další nábor nových dárců kostní dřeně. Dobrovolníci se mohou zapsat od 11:00 do 15:30 ve 2. patře na konferenčním sále. Patronkou akce se stala Veronika Kašáková.Tisková zpráva ze dne 21. září 2019 


K registraci se mohou přihlásit zdraví lidé ve věku od 18 do 35 let s váhou vyšší než 50 kg a platností pojištění na území ČR. Při náboru se provádí stěr z ústní sliznice. Nen í tedy nutné absolvovat odběr krve. Dárci vstupují do registru zcela dobrovolně, na základě svobodné vůle a po podpisu plně informovaného souhlasu a vyplnění vstupního formuláře. Pro zápis je potřeba kartička zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. 

Transplantaci kostní dřeně absolvuje v České republice ročně několik set pacientů. Z toho 75 % dárců krvetvorných buněk je od nepříbuzného dobrovolného dárce. Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se „jeho“ dárce kostní dřeně nenajde. Proto je tak nutné počet dobrovol níků v registru neustále zvyšovat! Více informací na http://www.kostnidren.cz/

Letos proběhly už dva takové nábory. Informovali jsme zde:

https://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1733475&n=celkem%2D42%2Ddobrovolniku%2Dvstoupilo%2Ddo%2Dregistru%2Ddarcu%2Dkostni%2Ddrene%2Dv%2Dusti%2Dnad%2Dlabem

https://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=4500 18&id=1735031&n=nabor%2Ddo%2Dregistru%2Ddarcu%2Dkostni%2Ddrene%2Dv%2Dlitomericich%2Dprinesl%2Dcelkem%2D53%2Dnadeji%2Dna%2Dzivot

Bohužel, dobrovolných dárců je stále málo:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/darce-kostni-dren-krev-nemocni-zdravi-transplantace.A190828_112844_domaci_chtl
f

 Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 21.9.2019 / 21.9.2019


Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Média – 2014 > Tiskové informaceZměnu odběru je možné učinit na stránce http://www.kr-ustecky.cz/abo

Red

Red