Zmírnit napětí v Duchcově má Nulová tolerance

Image (3)

Ke kulatému stolu v Duchcově, u kterého se měla probrat přijatá opatření k řešení napjaté sociální situace ve městě, pozvali starostka Jitka Bártová a radní Martin Klika zástupce všech zúčastněných stran včetně neziskových organizací. Cílem bylo představit první výstupy projektu Nulová tolerance a zjistit požadavky na další postup.

„Mrzí mě, že se kulatého stolu odmítli zúčastnit zástupci Romů a neziskových organizací, protože některé věci je potřeba probrat v rámci široké platformy,“ komentoval radní pro sociální věci a bezpečnost Martin Klika fakt, že někteří se odmítli zúčastnit kvůli pozvání zástupců Dělnické strany sociální spravedlnosti. „V Duchcově se od konce května začal realizovat projekt Nulová tolerance, se kterým máme výborné zkušenosti z Janova. Spočívá v důsledných kontrolách dodržování zákonů a plnění povinností a nekompromisním postupu při vyplácení sociálních dávek. Jedná se o soubor opatření – prevence, represe a sociální práce. První výsledky jsou povzbudivé, nyní je třeba s nimi pravidelně seznamovat veřejnost v Duchcově,“ doplnil radní Klika.
Zástupce Policie České republiky plk. Sytař popsal kroky vedoucí ke zvýšení subjektivního pocitu bezpečí občanů města a apeloval na zástupce DSSS, aby ustoupili od shromáždění a pochodu plánovaného na 24. srpna s důrazem na to, že podobné akce ke zklidnění vyhrocené situace nevedou. Přestože se DSSS rozhodla svého práva na demonstraci využít, akce by měla proběhnout v klidném duchu.U kulatého stolu seděli i zástupci petičního výboru Petice duchcovských občanů, kteří vznášeli požadavky zejména na eliminaci skrytého záškoláctví a dodržování veřejného pořádku. Všichni se shodli, že nebytná je práce s mládeží, kterou by měly zajistit především neziskové organizace. Od září bude realizovat Sociálně aktivizační služby  pro rodiny v Duchcově v rámci Individuálního projektu Ústeckého kraje Oblastní charita Most.

V Duchcově se bude nadále pokračovat v realizaci Nulové tolerance, další pracovní setkání úředníků a neziskovek, na němž přislíbila účast i starostka Bártová, se uskuteční 3. září.

Kulatého stolu se kromě výše jmenovaných zúčastnila také Městská policie Duchcov, zástupce Probační a mediační služby Teplice, vedoucí sociálního odboru  MÚ Duchcov i krajského úřadu, zastupitelé Duchcova a členové Pracovní skupiny pro sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje.

 

Red

Red