ZOO Centrum Srdov na návštěvě v Podřipském muzeu

zvirata II. zvirataV Podřipském muzeu ve spolupráci se ZOO Centrem Srdov proběhl již několikátý workshop pro děti věnovaný zajímavostem ze života zvířat. Zakladatel a vedoucí centra pan Michal Fišer zaujal děti zajímavým vyprávěním o preparátorské práci, o náplni práce strážce CHKO, provozu záchranné stanice pro zvířata a dovezenými ukázkami vypreparované zvěře. Za zmínku stojí taktéž i živá ochočená kuna skalní, na kterou si mohly děti sáhnout a vyslechnout si příběh o tam, jak se do ZOO Centra v obci Srdov dostala.

Pokud Vás zaujala přírodní a ochranářská tématika, jste srdečně zváni do Podřipského muzea na další z podzimních setkání se zvířaty. Na závěr připojuji díky celému ZOO Centru Srdov za vstřícný přístup a dokonalý servis.

Ilona Trefná

Podřipské muzeum

Red

Red