zprávy volejbalového klubu SAHARA Vědomice

    Nyní ,kdy probíhá tzv.“okurková sezóna“,kdy se toho až tak moc neděje,pouze se hraje v teplém prostředí,  je vhodný čas zhodnotit uplynulý rok. 

    Dobrá zpráva je, že jsme opět nezaháleli. Co se týče sportovní stránky je dobré se zmínit, že naše sportoviště byla hojně využívána. V době našich pravidelných aktivit / „tréninků“ / byla obě hřiště zaplněná sportem vyžívajících se lidí. Na obou hříštích se prezentovalo i 18 pohybuchtivých nadšenců. Kladem bylo, že mezi účastníky byly zastoupeny i mladší ročníky.

    Bohužel stávající podmínky a zázemí již nestačí uspokojit takový počet sportovců. K dispozici máme pouze 12 m2 šatny,která slouží nejen jako prostor pro převlékání, ale i jako sklad sportovního náčiní, sklad potravin a tekutin i sklad sportovních potřeb / drezy,poháry,administrativa/. Tento nedostatek jsme začali řešit zakoupením stavební buňky z vlastních zdrojů. Bohužel k zprovoznění tohoto požadovaného prostoru je nutná  ještě rekonstrukce a opravy od podlahy až po střechu a to  včetně  izolací, nátěrů a elektroinstalace. A k tomu se řadí ještě jedno a o to větší „bohužel“, které vystihuje , že k tomu nemáme potřebné  zafinancování.A tak materiál a finanční prostředky hledáme ,kde se dá.

      Nadále zkulturňujeme okolí. V okolí vysazujeme stromky, zatravňujeme  plochy a vybudováním dlažby zlepšili celkový pohled na sportoviště a zázemí.

    Ale nejen prací je člověk živ. V loňském roce jsme uskutečnili  několik zdařilých akcí, které popularizují činnost klubu. Uspořádali jsme několik turnajů i pro veřejnost. Námi pořádaný  tradiční velký turnaj vyhrálo naše družstvo i když to byl rezervní tým pod označením „ B „ . V roce olympijských her jsme také uspořádali velmi zdařilé soutěžní odpoledne olympijských dozvuků v netradičních disciplínách. Vydařený byl i prodloužený víkend na kolech v Českém ráji. Nyní bez následků na zdraví  účastníků.

     Na závěr roku jsme se důstojně rozloučili  se starým rokem již tradičně a to kytarami,zpěvem a chutnou stravou,která naší činnost  doprovázela také po celý rok. Grilování,opékání, vaření,smažení a ostatní úkony  k úpravě stravy jsou i nadále nedílnou a oblíbenou součástí společenského života rekreačního volejbalového klubu. Oddych, relax a pohoda patří k našim prioritám.

   Postupně se nám daří budovat sportoviště v hezkém prostředí,kterých určitě na roudnicku  moc nenajdete. Nejsme výkonnostní klub a tak  nabízíme možnost sportování a odreagování všem věkovým vrstvám ke společnému sportování a společenskému vyžití.

S. T.

      

   

 

Red

Red