Absolvent lovosického gymnázia na stáži v Ghaně

LOVOSICE-  Své mateřské gymnázium v Lovosicích nedávno navštívil jeho absolvent Martin Schmiedl, který aktuálně studuje politologii (Africká studia na hradecké univerzitě), aby se podělil o své čerstvé pojmy a zkušenosti ze studijní stáže v Africe.
Připravil si po stávající studenty školy velmi poutavou a atraktivní přednášku o svém studijním pobytu a stáži v exotické Ghaně. „Studovat Afriku z univerzity daleko ve střední Evropě je obtížné, a proto studenti katedry politologie FF UHK pravidelně vyjíždí získávat osobní zkušenosti přímo do zahraničí,“ uvádí k tomu Martin. A právě tyto zkušenosti se tento bývalý student lovosického gymnázia pokusil předat svým následovníkům na své bývalé střední škole.
Afrika představuje sbírku nečekaných zážitků, a proto bylo o čem si povídat. Ve dvouhodinové besedě se zabrousilo mimo jiné i do problémů chudoby, náboženství či etnických konfliktů. Zároveň byla zřejmá snaha nezabřednout do obvykle negativního obrazu Afriky, který se objevuje nejen v českých médiích i současně poukázat na to, co se v Africe dělá dobře a vůbec na mnoho pozitivních zkušeností a zjištění. Zájem a odezva nynějších gymnazistů byly velmi živé.
Red

Red