Azylový dům již rok poskytuje střechu nad hlavou

  Azylový dům pro ženy a matky s dětmi slaví své 1. narozeniny

Na jaře roku 2013 byl v Lovosicích zahájen provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, které se ocitnou bez přístřeší, který je financován z Individuálního projektu Ústeckého kraje – „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji financováno z OP LZZ.“

Uplynul rok a my vám přinášíme rekapitulaci toho, co za ten rok zvládli: od března do prosince využilo službu 23 dospělých žen a 21 dětí. V AD je celkem 7 pokojů, z toho šest pokojů je pro maminky s dětmi a sedmý je společný pokoj pro ženy.

Poptávka po ubytování hlavně matek s dětmi se dramaticky navýšila v průběhu druhé poloviny roku 2013, kdy z nedostatku kapacity museli odmítnout 37 matek s 52 dětmi.

Azylové bydlení je sociální službou prevence – přicházejí ženy a matky s dětmi proto, aby předešly jevům jako je bezdomovectví nebo odebírání dětí do ústavní péče. Většina žen, které jsou zde ubytované, mají osobní zkušenosti s různými formami domácího násilí. Jejich orientace ve společnosti a sebevědomí jsou těmito zážitky poznamenány.

Proto největšími úspěchy ubytovaných je jejich opětovné začlenění do společnosti tím, že si s pomocí týmu pracovníků AD Lovosice našly zaměstnání i bydlení a odstěhovaly se do pronajatých bytů.

Nedílnou součástí toho, jak obstát ve společnosti je orientace ve vlastních financích, všechny ženy a matky prochází programem finanční gramotnosti, učí se jak zvládat základní mechanismy rodinných rozpočtů.

Dalšími dílčími úspěchy a pokroky uživatelek  AD je vyřízení osobních dokladů, zařazení dětí do přípravných tříd základních škol, spoření si peněz na budoucnost, vyřízení záležitostí týkajících se výživného na děti, rozvodu aj.

Zaměstnanci AD pořádali v minulém roce společně s uživatelkami a jejich dětmi různé akce, kterými byly např. „Dětský den“ pro děti uživatelek, „Drakiáda“ se společně vyrobenými draky; „Štrůdlování“ – vyrábění jablečných závinů, „Halloweenská párty“ spolu s maškarním plesem pro děti, nebo „před-štědrovečerní večeře“ společně s rozdáváním dárků a vánočním večírkem. Uživatelky AD Lovosice se spolu s dětmi zúčastnily i soutěže „Malujeme svět“, pořádané Litoměřickou Diakonií a vyhrály zvláštní cenu poroty.

V každodenním životě se v Azylovém domě zaměřují hlavně na zvládání rodičovských kompetencí, zlepšení péče o dítě a aktivně podporujeme trávení volného času maminek spolu s dětmi. Učí ženy a matky spolu s dětmi zavařovat, pečou koláče, perníčky, vyrábí marmelády, atd…

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi děkuje za podporu všem, kteří mu osobně nebo zprostředkovaně, finančně nebo materiálně v prvním roce života pomáhali.

pozn: redakčně upraveno

 

 

Red

Red