Centrum MATÝSEK otevře poradnu "KLÍČ"

Potřebujete-li „KLÍČ“ ke svému problému, můžete navštívit nově vzniklou Poradnu „KLÍČ“, která je registrovanou sociální službou Centra MATÝSEK a svůj provoz zahajuje 1. 1.2013.

Přístup k problému je důležitější než jeho řešení.“ Murény

Z citátu vyplývá, že důležitější je, jak se člověk k problému postaví než jeho vlastní řešení. Naše sdělení v tomto kontextu pro Vás zní: Nezůstávejte na problémy sami a zkuste se o ně s námi podělit! Společně můžeme najít KLÍČ i k jeho řešení.

Hlavním posláním služby KLÍČ je poskytnout intenzivní sociálně-terapeutickou pomoc rodinám s dětmi, které se potýkají s nepříznivými sociálními situacemi. Konkrétně se může jednat o situace typu: rozvodové spory, výchovné problémy dětí, vztahové problémy v rodině, záškoláctví, drogy, ale i duševní stabilizace jedince nebo řešení otázek typu: jak zvládnout situaci, která je pro člověka nová, př. „zůstal/a jsem sám/sama, můj partner se ke mně a mým/našem dětem chová nepřijatelným způsobem a mně se zdá, že to není normální (otázka domácího násilí). Dále mé dítě mě neposlouchá a má problémy ve škole, našlo si nevhodného partnera a s tím přicházejí pravidelné konflikty. Popsané situace jsou pouhou ukázkou toho, jaké životní peripetie člověk může zažívat a pro které můžete kontaktovat KLÍČ.

Jedním z prioritních cílů KLÍČE bude pracovat s dětmi, kterým hrozí umístění do ústavního zařízení, ale také poskytnutí pomoci a podpory rodině, ve které již došlo k soudnímu nařízení ústavní, tzn. sanace biologických rodin.

Pro KLÍČ je důležitý fakt, aby pomoc, kterou budeme poskytovat nacházela své propojení i s jinými službami napříč rezorty, které se otázkou ohroženého dítěte zaobírají, a které jsou v dosahu města Roudnice nad Labem a blízkého okolí. Z tohoto důvodu došlo již k navázání potřebného profesního vztahu s OSPOD Roudnice n. L., které je této multidicsplinární spolupráci nakloněno. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) považujeme za „důležitého“ a koordinujícího partnera, který je součástí našeho profesního týmu.

Rodina, která by měla zájem o nabízené služby, může v zařízení KLÍČ využít individuální a rodinné terapie, dále prvky mediace, která se využívá především v oblasti sporů o nezletilé dítě (otázka rozchodu rodičů či rozvodu manželství) a tím se eliminují možné dlouhotrvající spory a konflikty, které neblahým způsobem působí nejen na rozvádějící/rozcházející se partnery, ale především na jejich děti. Dále nabízíme základní psychologické poradenství a sociálně-terapeutické poradenství.

Služba KLÍČ je pro občany z cílové skupiny bezplatná, není podmíněna doporučením lékaře nebo zdravotní pojišťovny. Součástí odborného profesního týmu Poradny KLÍČ je sociální pracovník s výcvikem v rodinné terapii a krizové intervenci, sociální pracovník s krátkodobým výcvikem v krizové intervenci a práce s traumatem a posttraumatickým stresovým syndromem, psycholog s výcvikem v rodinné terapii a pracovník v sociálních službách.

Služba KLÍČ má dvě formy, ambulantní a terénní. V případě prvního typu nás můžete navštívit na adrese: Centrum MATÝSEK, Roudnice n. L., ulice Neklanova 1807. Terénní forma představuje službu, kdy pracovník KLÍČE vás může navštívit v místě vašeho bydliště, pracoviště nebo se s vámi setká v rámci spolupráce v jiné organizaci, př. na OSPOD. Více o provozní době na www.centrummatysek.cz, nebo na tel.: 775 725 875.

Mgr. Jitka Francová, sociální pracovnice a vedoucí NZDM KECKA, Centrum MATÝSEK

Red

Red