Roudnice – Azylový dům pro matky s dětmi otevřel dveře veřejnosti

 

Při příležitosti Mezinárodního dne žen se na jeden den otevřely dveře roudnického azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Hlavním tématem dne byla finanční gramotnost a projekt Made By, realizovaný Nadací Terezy Maxové dětem a Citi Foundation, který pomáhá připravit klientky zařízení na návrat do zaměstnání.

Den otevřených dveří přilákal několik desítek návštěvníků. Zahájení akce se za vedení města zúčastnil i starosta Vladimír Urban s místostarostou Mrg. Jiřím Řezníčkem, který pak se zájmem absolvoval nejen komentovanou prohlídku azylového domu, ale seznámil se i s programem samotným a obsahem materiální podpory, kterou Nadace Terezy Maxové poskytla roudnickému zařízení. Proběhla také beseda na téma Finance a uplatnění na trhu práce. Zároveň bylo možné si zakoupit některé předměty zde vyráběné.

„Je vidět, že sociální služba tohoto typu má v našem městě své místo a jsem rád, že díky takovým projektům může nejen pomáhat matkám s dětmi v nelehkých životních situacích, ale i je efektivně začleňovat zpět do běžného života. Materiální pomoc, převážně ve formě věcí denní potřeby, jim jistě pomůže v úspoře finančních prostředků do jejich nového začátku,“ ocenil spolupráci místostarosta.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici nad Labem funguje v rámci Farní charity Roudnice n. L. už 15. rokem. Přichází do něj matky s dětmi, které se z různých důvodů nemohou v momentální situaci o sebe a své děti postarat samy. Azylový dům jim nabízí nejen ubytování, ale i pomoc s nalezením cesty z problémů ven.

Jak uvedla ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem, paní Ing. Zdenka Pětníková: „Řešíme tady důsledky jak finančních problémů, zadluženosti, tak důsledky ztráty bydlení. Přichází k nám ženy z různých sociálních skupin a všem se snažíme pomoci k tomu, aby byly v dohledné době schopné se opět o své děti dobře postarat. Řešíme hlavně otázku financí. Z toho důvodu také organizujeme semináře finanční gramotnosti, na kterých se nejen učíme s penězi zacházet, ale také probíráme možnosti uplatnění se na trhu práce.“

Program, v rámci něhož semináře probíhají, se jmenuje Made By a realizuje ho Nadace Terezy Maxové dětem společně se Citi Foundation. „Made By je projekt šitý na míru potřebám žen, které vyhledaly pomoc azylových domů. Ačkoli příčin, proč se staly klientkami azylových domů, může být několik, jejich společným jmenovatelem jsou dluhy a špatná finanční situace. Díky projektu Made By dostávají své finance pod kontrolu a jsou připravovány na návrat do zaměstnání. Díky tomu mají větší šanci nejen na nalezení práce, ale i na celkové osamostatnění,“ uvedla ředitelka nadace, Terezie Sverdlinová.

Základním posláním Nadace Terezy Maxové je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině, i proto se jeden ze základních pilířů Nadace zaměřuje na prevenci nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí. Tuto snahu podporuje Citi Foundation právě v rámci společného programu „Made By“, který si klade za cíl posílit finanční gramotnost matek v azylových domech dosažením pozitivní změny v jejich finančním chování, poskytnutím příležitostí a nástrojů, jak nežádoucí situaci postupně změnit a vytvořit si zdravé finanční návyky.

Více k projektu „Made By“ – Finanční gramotnost pro matky v azylových domech najdete na stránkách:

http://www.nadaceterezymaxove.cz/nase-pomoc/partnerske-projekty/aktualita

Red

Red