Cyklostezkami Ústeckého kraje křižují mraky lidí

cy
Krásy Ústeckého kraje můžete obdivovat nejen pěšky, autem nebo z koňského hřbetu, krajem vedou desítky kilometrů cyklostezek, díky kterým můžete aktivně poznávat celý region. Že finanční prostředky použité na vybudování cyklotras jsou efektivně vynaložené peníze, ověřil Ústecký kraj zakoupením automatických sčítačů, které monitorují a shromažďují data o počtu cyklistů, bruslařů a pěších.

V Ústeckém kraji se pohyb po cyklostezkách monitoruje od jara 2013, kdy byly nainstalovány první tři sčítače na Labskou stezku, během druhé poloviny letošního roku je pak doplní dalších pět sčítačů, které budou umístěny na Krušnohorskou magistrálu.

Na Labské stezce byly v roce 2013 sčítače umístěny v lokalitách Děčín-Křešice, Velké B řezno, Třeboutice, v roce 2014 byly sčítače přemístěny na lokality Těchlovice, Církvice a Roudnice nad Labem. Cílem přemístění bylo porovnat jednotlivé lokality a vybrat pro sčítače nejvhodnější trvalejší umístění, aby rovnoměrně pokrývaly Labskou stezku na území kraje.

Ve srovnání uplynulých dvou letních prázdninových období, lokality na Labské stezce vykazují údaje:

Červen – září 2013 Červen – září 2014
Třeboutice – celkem 16 827 průchodů Roudnice n. L. – celkem 43 172 průchodů
Pěší 3 991 průchodů/ Cyklo  12 836 průchodů Pěší 10 097 průchodů/ Cyklo  33 075 průchodů
Velké Březno – celkem 50 469 průchodů Církvice – celkem 37 099 průchodů
Pěší 10 342 průchodů/ Cyklo  40 127 průchodů Pěší 1 911 průchodů/ Cyklo  35 188 průchodů
Děčín Křešice – celkem 48 016 průchodů Těchlovice – celkem 53 132 průchodů
Pěší 9 153 průchodů/ Cyklo  38 863 průchodů Pěší 5 086 průchodů/ Cyklo  48 046 průchodů

 

Na Krušnohorské magistrále probíhají ještě stavební práce, v některých místech vznikly nové úseky, zároveň byly zpevněny a upraveny povrchy starších cyklotras. První tři sčítače byly osazeny a sbírají data v lokalitách Sněžník, Cínovec, Vrch Tří pánů.

Za měsíc září vykazují v Krušných horách tyto tři lokality následující čísla:

Sněžník – celkem 2 837 průchodů (Pěší 1 822 průchodů, Cyklo 1 015 průchodů)

Cínovec – celkem 1 732 průchodů (Pěší 867 průchodů, Cyklo 865 průchodů)

Vrch Tří pánů – celkem 2 016 průchodů (Pěší 571 průchodů, Cyklo 1 445 průchodů)

Sčítač je umístěn v uzamykatelném kovovém sloupku s dřevěným krytem. Pyroelektrické čidlo snímá tepelné záření lidského těla, jsou tedy sčítáni všichni, kdo kolem projdou či projedou. Před sloupkem je v povrchu stezky zabudována indukční smyčka, která prostřednictvím elektromagnetických impulzů rozliší cyklisty od pěších a bruslařů. Sčítání probíhá naprosto anonymně.

Labská stezka je evropským cykloturistickým fenoménem. Je vedena na území 2 států a 7 spolkových zemí v rámci Německa a 4 krajů v České republice. Z celkových cca 400 km na území České republiky připadá na Ústecký kraj 96 kilometrů. Krušnohorská magistrála s délkou 136,5 k m je na české straně nejdůležitější dálkovou cyklistickou linií podél česko-německé hranice.

Monitoring pohybu na obou stezkách byl podpořen z Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Česko republikou a Svobodným státem Sasko 2007–2013 v rámci dvou projektů Turistika bez hranic a Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v českoněmeckém Krušnohoří.

Připravilo: oddělení regionálního rozvoje

 

cyk

Red

Red