DEN STROMŮ oslavili na ZŠ v Lovosicích


NA STEJNÉ ZEMI CO MY,   
BYDLÍ TU S NÁMI STROMY…
     Pokud zabrousíme do historie, tento nápad vznikl ve Spojených státech v Nebrasce. Myšlenka oslav Dne stromů se pak rychle rozšířila do dalších kontinentů a dnes se tento svátek slaví ve více než 50 zemích světa – u nás od r.1906. Tento den má připomenout, jak důležité pro naši planetu lesy a stromy jsou.
      Žáci na Všehrdovce v Lovosicích vyráběli ve svých třídách „svůj strom“, řešili různé úkoly, pracovali se ve skupinách, zpívalo se. Hitem se stala píseň pánů Svěráka/Uhlíře – Stromy. Památný strom stojí i na zahradě školy. Pod ním našly všechny třídy sladkou odměnu za svoje celodenní snažení.
     Vrcholem celého dne bylo hodnocení básnické soutěže o stromech. Dětské básničky byly veselé, vtipné, baladické, i k zamyšlení. Celý projektový den je prezentován na chodbách a v hale školy, kam je zvaná i široká veřejnost. Pokud nedojdete až do školy, určitě si udělejte výlet nebo procházku do přírody, která nyní hraje všemi barvami a většina stromů je zbarvena do krásy.
autor:  Mgr. Petra Hájková,
redakčně upraveno
 IV.A
Celým dnem provázel čtvrťáky nejen náš národní strom – LÍPA , ale také stromy z Keltského horoskopu.

Žáci  pracovali ve skupinách: vyhledávali informace,řadili stromy podle abecedy, vymýšleli věty  s podstatnými jmény (názvy stromů) a slovy vyjmenovanými.  Nechyběl  ani zpěv a recitace krásných básní.Sladkou odměnou byla ke svačině ochutnávka “ darů stromů“ v podobě jablečných závinů,křížal a lipového čaje.
 II.B
 Krásný Den stromů oslavili i žáci 2.B . Den se jim opravdu moc líbil a s nadšením plnili všechny zadávané úkoly. V závěru vyučování dokonce několik stromů objali, aby jim alespoň tímto způsobem vyjádřili, jak je mají rádi.
V.B

Páťáci oslavili Den stromů putováním za památným stromem ,který leží na školní zahradě. Jmenuje se Jeřáb břek. Žáci si také připravili referáty,vytvořili si strom života, počítali listové řetězce, namalovali si koláž , oblékli se do masek a v neposlední řadě složili krásné básně.

Red

Red