Projekt e-Health zefektivní ošetření pacientů v Ústeckém kraji

V prostorách před Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem představen projekt e-Health umožňující v praxi elektronickou výměnu zdravotnické dokumentace mezi Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje a nemocnicemi. Realizace projektu e-Health má zajistit zvýšení kvality a efektivity při zajišťování přednemocniční neodkladné péče a při řešení mimořádných událostí.

„Jsem rád, že i Ústecký kraj je součástí tohoto projektu a hlavní je, že naši pacienti budou mít co nejrychlejší a nejkvalitnější péči,“ řekl na úvod 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák. „I díky vzájemné spolupráci Ústeckého kraje, zdravotnické záchranné služby a Krajské zdravotní, a.s. můžeme nyní poskytnout pacientům ještě intenzivnější péči než doposud,“ zdůraznil důležitost součinnosti generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. Petr Fiala.

Součástí prezentace elektronické komunikační služby e-Health byla i praktická ukázka zdravotníků, jak je služba důležitá při včasné záchraně pacienta v situaci ohrožení života. „Pacient mnohdy není schopen poskytnout relevantní informaci o své předchozí anamnéze, tak nám tento systém při zásahu velmi pomůže,“ vysvětlil mluvčí ZZS ProkopVoleník.

„Díky moderní technice máme možnost získat o pacientovi identifikační údaje či veškeré informace důležité při záchranářském zásahu, ať už je to při výjezdu do jeho místa bydliště nebo v terénu,“ vyjádřil se náměstek ZZS Petr Bureš. Tato výměna dat bude do budoucna dále rozvíjena, pilotně funguje pouze s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, připravuje se ale rozšíření projektu připojením dalších nemocnic a zdravotnických zařízení k této komunikační platformě a také rozšíření možností o nové funkce. „Rádi bychom, aby do této komunikační sítě byli v budoucnu zapojeni i obvodní lékaři,“ dodal Bureš.

Elektronická výměna dat mezi ZZS a nemocnicí zabezpečuje zejména:

  • zobrazení životních (emergency) údajů pacientů (v rozsahu trvalé diagnózy, trvalé medikace, alergie, rizikové faktory) vč. informací o ošetření v nemocnicích KZ potřebných pro urgentní ošetření. Tyto údaje se na vyžádání zobrazí ošetřujícímu lékaři nebo záchranáři ZZS v jeho tabletu, kde vyplňuje zdravotnickou dokumentaci pacienta. Tím je umožněno efektivnější a rychlejší ošetření pacientů ohrožených na životě nebo zdraví při zásahu ZZS, získáním přesných informací o zdravotním stavu pacienta.
  • zjištění životních (emergency) údajů pacientů umožňuje také prostřednictvím obdobného komunikačního systému eMeDocS Kraje Vysočina a k němu připojených zdravotnických zařízení, zejména nemocnic z Karlovarského kraje.
  • předání Zprávy o výjezdu ZZS při předání pacienta následnému poskytovateli zdravotní péče tj. do příslušné nemocnice KZ.

Komunikační platforma byla vybudována a zprovozněna v říjnu loňského roku z prostředků Ústeckého kraje s využitím spolufinancování (85%) z prostředků fondů EU – Integrovaného operačního programu (IOP), v rámci projektu realizovaného Ústeckým krajem pod názvem Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS Ústeckého kraje, p.o. jako základní složky IZS za cca 3,5 mil. Kč a z prostředků KZ ve výši cca 0,3 mil Kč za které bylo pořízeno rozšíření nemocničního informačního systému umožňující připojení k e-Health ZZS.

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

A jak to celé funguje v praxi? Podívejte se zde https://www.youtube.com/watch?v=5-ytuVVMyVM&feature=youtu.be

Zprava náměstek ZZS Petr Bureš, 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje Petr Severa, primářka Emergency Jana Bednářová, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ Jiří Mrázek a generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. Petr Fiala.

Image Image (1) Image (2) Image (3)

Elektronická výměna dat mezi ZZS a nemocnicí zabezpečuje zobrazení důležitých údajů pacientů. Na snímku Prokop Voleník, mluvčí ZZS.

Red

Red