Hejtman Ústeckého kraje se zúčastnil slavnostního zahájení nové stálé expozice Památníku Terezín

výstava

Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti otevřel v úterý 28. ledna slavnostně Památník Terezín novou stálou expozici věnovanou terezínským transportům – deportacím Židů do Terezína a transportům z terezínského ghetta do míst vyhlazování a otrocké práce.Tisková zpráva ze dne 29. ledna 2020 


Slavnostního zahájení expozice se zúčastnila řada významných osobností, mezi kterými nechyběl ani hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Památka všech obětí nelidských válečných zločinů je nesmrtelná a musíme si ji neustále připomínat a ctít. Tento rok si připomínáme 75. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi a konce 2. světové války. Poznávání a vyrovnávání se s minulostí je pro každou společnost tématem vysoce důležitým a stále aktuálním,“ podotkl hejtman k aktuálnímu výročí a významnému dni.

Ucelené muzejně expoziční zpracování klíčové součásti fungování terezínského ghetta, kterou představovaly přicházející a odcházející transporty, doposud v podstatě chybělo. Jen stručně bylo pojednáno v  hlavní expozici Muzea Ghetta. Nová expozice má proto podat návštěvníkům komplexní informaci o problematice transportů.

Objekt, ve kterém je umístěna, se nachází v místech, kudy do ghetta vedla železniční vlečka, která hrála v odb avování transportů klíčovou roli. Expozice přibližuje mechanismus transportů Židů z území bývalého Protektorátu Čechy a Morava a později i z dalších území ovládaných nacistickým Německem do Terezína, a dále mechanismus vypravování transportů z ghetta do vyhlazovacích, koncentračních a pracovních táborů, především do tábora Auschwitz-Birkenau.

Zachycena je rovněž tragická historie tzv. evakuačních transportů přijíždějících do Terezína v samotném závěru války z koncentračních táborů vyklízených před postupující frontou a poté poválečná repatriace osvobozených terezínských vězňů.

Expozice je vybavena on-line jmenným vyhledávačem, ve kterém si návštěvníci mohou vyhledat údaje o bývalých vězních ghetta, jež jsou shromážděny v databázi Památníku Terezín.

terezín 01


Hejtman Oldřich Bubeníček a starosta Terezína René Tomášek 

terezín 02


Slavnostní otevření expozice probíhalo ve venkovních prostorech 

terezín 03


Zpěvem ceremoniál doprovodily děti z Lauderových škol v Praze 

terezín 04


Bývalý terezínský vězeň pan Hanuš Hron hovoří s velvyslancem Spolkové republiky Německo v ČR J. E. p. Christophem Israngem 

terezín 05


Hejtman Oldřich Bubeníček si se zájmem prohlédl nově otevřenou expozici ve zrekonstruované budově 

terezín 06


Informace o výstavě naleznete na webových stránkách Památníku Terezín 

Red

Red