Talentované psí štěně Balynka učilo třídit odpad děti v Lovosicích.

Od doby premiéry oslovila půl milionu dětí po celé ČR a zájem stále trvá.

Lovosické divadlo přivítalo Divadlo Dětí ve čtvrtek 13. února 2020 od 8.30 a od 10.00 hodin. Soubor dorazil již ve středu odpoledne, aby mohl postavit a nasvítit divadelní scénu a ochotná lovosická technika pomohla během dvou hodin připravit dokonalé divadelní zázemí pro dopolední inscenace, na které se nahlásily mateřské a základní školy z Lovosic.

Útulná komorní scéna poskytuje dobré technické zázemí pro konání představení a včasné postavení a nasvícení scény využil soubor Divadla Dětí k částečné rekonstrukci scény a dílčích rekvizit, které častým hraním trpí na kráse i na funkčnosti. Stovky malých očí na každém z představení umí odhalit i detaily na nedokonalosti scény, která je nedílnou součástí inscenace a sebemenší přiznání světské reality umí nenapravitelně mazat iluzi pohádkového děje.

Obsah pohádky O Balynce, dobrém štěněti má v dětech vzbudit ochotu k pochopení problematiky třídění domácího odpadu, a pro třídění odpadu jsou v Lovosicích určeny elegantní, zapuštěné, velkoobjemové kontejnery. 

První lovosické představení bylo velmi dynamické, děti ze základních a mateřských škol aktivně spolupracovaly, druhé od 10.00 bylo naopak velmi klidné. Na obou představeních však zcela zaplněný sál Lovosického divadla vytvořil tvůrčí divadelní atmosféru s pochopením pro divadelní kulturu. Děti byly dokonale seznámeny s problematikou třídění domácího odpadu již ze škol. Spolupráce metodického oddělení a pedagogického sboru přinesla své ovoce, a tak celý sál byl schopen recitovat a zpívat text třídícího chorálu od prvních veršů se psím detektivem Balynkou. Třídící chorál zněl Lovosicemi i po naložení scény do divadelních vozů, které přemístily soubor i pohádku na poslední místo konání představení v Litoměřicích.

Red

Red