Litoměřice – Městský úřad chystá v oblasti služeb řadu novinek

Městský úřad v Litoměřicích (MěÚ) se s ohledem na nouzový stav ještě více zaměřil na zkvalitňování online služeb. Nepolevuje také v rozvíjení svých priorit, kterými jsou zejména komunikace s občany, inovační management a udržitelný rozvoj.

Letos plánuje MěÚ implementovat Portál úředníka a Portál občana. Jedná se o bránu k elektronickým službám sloužícím pro důvěrnou komunikaci mezi dvěma stranami (v tomto případě mezi občanem a úřadem). „Zde si budou moci občané vyřídit online z pohodlí svého domova celou řadu agend, mimo jiné například i poplatky. Chystáme se jej propojit do celostátního Portálu občana,“ upřesňuje tajemník městského úřadu Milan Čigáš.

Úřad se v tomto roce rovněž zaměří na komunikaci s veřejností prostřednictvím projektu „Společenská odpovědnost CSR“ (Corporate Social Responsibility), s cílem zapojení občanů do rozhodování. MěÚ dále plánuje aktivní účast v projektech DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) a Charty diverzity, jejímž cílem je aktivní přístup úřadu v personální oblasti.

V období nouzového stavu se osvědčil systém „eRaZ“ (elektronická rada a zastupitelstvo). Portál pro radu a zastupitelstvo umožňuje intuitivní přípravu materiálů, snadné zpřístupnění podkladů pro radní a zastupitele, jednoduchou tvorbu výstupů atp. MěÚ se chystá tento systém ještě více rozšířit. Kompletní výstupy (včetně komisí rady města a výborů) by následně byly k dispozici na webu města v jednotném formátu.

Vedení plánuje rozšířit i pracoviště matriky. Občan se sem bude moci, stejně jako na pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů, předem elektronicky objednat. „Stále myslíme také na bezbariérovost úřadu. Z toho důvodu přesuneme hlavní pokladnu městského úřadu z Pekařské ulice do budovy na Mírovém náměstí,“ uvedl tajemník Čigáš.

Město myslí i na partnery. V koronakrizí zatížené době uvedlo do života „Vzdělávací Portál online Litoměřice“. Určen je příspěvkovým a neziskovým organizacím působícím ve městě a dobrovolníkům. Na online vzdělávání radnice spolupracuje se společností Rentel.

Vybraní pracovníci MěÚ pomáhali při podzimní epidemické vlně Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje (KHS) s trasováním osob, které přišly do styku s osobou pozitivní na COVID-19. Provizorní call centrum město spustilo v listopadu loňského roku v budově odboru dopravy a silničního hospodářství v Topolčianské ulici.

Městský úřad v době nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 pracoval a nadále bude pracovat nad rámec vládou stanovených opatření. „Vykonávali jsme veškerou agendu i v době, kdy sousední úřady měly některé odbory z důvodu epidemie uzavřené. Lidé chodili právě k nám. Pevně doufám, že společně vše zvládneme a tato složitá doba brzy pomine,“ shrnul tajemník Milan Čigáš.

Red

Red