Litoměřice – Objekty v bývalých kasárnách pod Radobýlem postupně ožijí

????????????????????????????????????

Technické služby města Litoměřice (TSML) se pravděpodobně přestěhují do jedné z nevyužitých částí areálu bývalých kasáren pod Radobýlem. V současné době se totiž část techniky TSML nachází u Labe, tedy v záplavovém území, další část, včetně správní budovy, v areálu Na Kocandě.

Sestěhování na jedno místo, včetně opuštění záplavové zóny, by tak bylo pro technické služby v mnoha ohledech přínosem. „Prozatím je však věc ve fázi záměru, zabývat se jí budou zastupitelé,“ upozornil ředitel TSML Ivo Elman.

Kasárna pod Radobýlem jsou majetkem města pouze z části. Část území nadále vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), několik bývalých armádních budov zde využívají státní instituce.

Některé objekty a pozemky od ÚZSVM město Litoměřice na počátku letošního roku odkoupilo. Za trojici budov velitelství, čtyři velké halové garáže, tzv. ESO přístřešky a pozemek pod výdejnou pohonných hmot zaplatilo město 15,4 milionu korun. Bezúplatným převodem pak získalo i tělocvičnu se zázemím, sklady, trafostanici, administrativní budovu a další objekty. Hodnota získaného majetku je tedy výrazně vyšší, než činila kupní cena.

Například tělocvičnu se zázemím již do své správy převzala Městská sportovní zařízení (MSZ), tedy příspěvková organizace města. V tuto chvíli zde probíhá kompletní výměna oken. Pravděpodobně od září ji začnou využívat šermířský oddíl a basketbalistky Slavoje,“ informoval ředitel MSZ Jaromír Tvrzník. Zda klub potápěčů využije bazén, který se zde také nachází, v tuto chvíli ještě není rozhodnuto. „Voda v něm je totiž studená, není vyhřívaná, takže se vedení potápěčského klubu rozhoduje, zda vůbec vyhovuje tréninkovým potřebám,“ dodal ředitel Tvrzník.

Využívány již brzy mají být i rozlehlé garáže nebo tzv. ESO přístřešky. „V tuto chvíli připravujeme podklady pro stavební úpravy, jež povedou k zajištění odpovídajícího přístupu k nim. Do konce roku zveřejníme záměr o jejich pronájmu, v případě některých ESO přístřešků o odkupu,“ informoval vedoucí majetkového odboru městského úřadu Václav Härting.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových před několika dny znovu nabídl k prodeji i horní část kasáren. Jde o 14 pozemků a 6 staveb v jejich horní části. Původně stanovenou minimální kupní cenu 26 milionů korun aktuálně snížil na 17 milionů korun. „S ohledem na rozpočet města v tuto chvíli o koupi této části neuvažujeme,“ uvedl místostarosta Karel Krejza.

Z areálu bývalých kasáren pod Radobýlem chce město v budoucnu vybudovat novou obytnou čtvrť pro dva tisíce lidí. Její podoba má vycházet ze studie vzešlé z architektonické soutěže. Je však zřejmé, že jde o běh na dlouhou trať.

 

Red

Red