Litoměřická Charita nabízí poradenství pro osoby v zadluženosti

12. 08. 2013 | Klára Kolorosová |Diecézní charita Litoměřice nabízí bezplatnou telefonickou, elektronickou, poštovní či osobní poradnu pro situace, kdy uvažujete o úvěru, půjčce nebo hypotéce, 1560153-img-dluhy-penize-v9

V těchto záležitostech se Vám poradna bude snažit pomoci:
– rozborem Vaší finanční situace
– konzultací možných rizik Vašeho úvěru, půjčky, hypotéky
– konzultací smlouvy o úvěru a půjčce
– pomůžeme posoudit Vaši finanční situaci
– pomůžeme při telefonickém a písemném styku se soudy, soudními exekutory a úřady
– pomůžeme připravit návrh na oddlužení (osobní bankrot)
Jedná se o poradenství, nikoliv peněžitou pomoc.
Kontakt:
Diecézní charita Litoměřice, Dómské náměstí 10, Litoměřice.
Tel. 416 733 487, e-mal: dchltm@dchltm.cz, www.dchltm.cz.
Konzultační hodiny:
út, st 8 – 12 h, 12:30 – 15:30 h
čt 8 – 12 h

Red

Red