Lovosice – Děti v azylu dostali kola

kolaDíky dotačnímu titulu Sport a volný čas města Lovosice získala Farní charita Lovosice finanční prostředky na zakoupení jízdních kol a bezpečnostních prostředků pro děti a matky z azylového domu v Lovosicích. Díky Projektu sportem ku zdraví si děti z azylového domu osvojily dovednosti spojené s obsluhou jízdního kola a pod vedením pedagožky volného času proběhly dvě přednášky, během kterých se děti seznámily s bezpečným užívání kol v praxi. Po uskutečnění dvou těchto přednášek vyrazily na dopravní hřiště v Lovosicích, kde si jízdu na kole vyzkoušely ,,na ostro.“

Projekt Sportem ku zdraví umožnil dětem a jejich matkám aktivní trávení volného času a zasadil se o rozvoj jejich osobnosti.. Díky realizaci projektu získaly děti nové schopnosti a dovednosti, které se odrazí na kvalitě jejich budoucího života. Děti z azylového domu se díky realizaci projektu mohou vyrovnat svým vrstevníkům, pro které je jízda na kole v mnoha případech běžnou součástí všedního dne.

Bc. Andrea Ludwigová, DiS.

Red

Red