Lovosice – Na parkovišti ve Wolkerově ulici budou zahájeny práce.

V pondělí 1. října zahájí společnost STRABAG a.s. práce na revitalizaci parkoviště ve Wolkerově ulici. Nejméně dva měsíce zde nebude možné parkovat.

Práce na revitalizaci by mohly být hotové ještě před koncem roku. „Předání staveniště proběhlo v druhé polovině září a společnost následně zahájila přípravné práce na dopravně inženýrském řešení stavby. Se samotnými výkopovými pracemi se začne v pondělí 1. října a v tu dobu již na ploše nesmí stát žádné vozidlo. Prosíme proto motoristy, aby včas přeparkovali. Jedna z alternativních ploch vhodných pro dočasné parkování je lokalita za garážemi u Teplického nádraží. Městská policie bude po dobu rekonstrukce prostor intenzivně monitorovat. V průběhu listopadu by mohl být položen živičný povrch a hned jak to situace dovolí, bude plocha opět otevřena. Do té doby prosíme místní obyvatele o shovívavost,“ uvedl starosta města Milan Dian.

Zpevněná betonová plocha parkoviště o rozloze 1 698 m2 nabízí v současné chvíli maximálně 70 parkovacích míst. Parkovací stání nejsou nikterak označena, což není ideální a efektivní. Pro zvýšení celkové kapacity jsou navrženy stavební úpravy zahrnující zrušení stávajícího zeleného pruhu mezi plochou parkoviště a ulicí Wolkerova a zrušení stávajícího vjezdu a výjezdu. Nově navržené parkoviště bude napojeno na ulici Wolkerova jednosměrným vjezdem na konci plochy a novým jednosměrným sjezdem na jeho začátku. Prostor uvolněný po zrušení zeleného ostrůvku bude využit pro vznik kolmých stání směrem do ulice. Z celkového počtu 94 nově vzniklých parkovacích míst budou 4 určeny pro osoby se sníženou možností pohybu a 90 stání bude klasických.

Součástí úprav parkoviště bude také výměna stávajícího veřejného osvětlení a jeho přesunutí na vhodnější místa.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála společnost STRABAG a.s. a město za ni zaplatí 3 500 000,- Kč. Předpokládané dokončení stavby je v prosinci 2018.

Red

Red