Město hledá investora pro stavbu bytů v kasárnách

Litoměřice – Záměr výstavby nových bytů v Jiříkových kasárnách město neopustí. A to i přesto, že zastupitelé rozhodli o vrácení padesátimilionové podpory udělené Státním fondem životního prostředí na stavbu energeticky aktivního domu s více než padesáti bytovými jednotkami. Navrhují ale náhradní variantu, která město finančně nezatíží.

Za „Žádostí o zrušení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP“ stojí skutečnosti, jež městu bohužel znemožňují realizovat stavbu první energeticky aktivní veřejné budovy v ČR. „V souvislosti s pandemií COVID-19 město zaznamenalo významný propad v daňových příjmech města, proto je nuceno významně omezit investiční výdaje a bylo by nezodpovědné zatížit ho zhruba stomilionovým úvěrem,“ jmenuje starosta Ladislav Chlupáč první z důvodů.

Navíc v rámci realizace stavby nastaly nepředvídatelné události, jejichž řešení by vyžadovalo vynaložení dalších, neočekávaných výdajů přesahujících finanční možnosti města. Jedná se především o výskyt azbestu ve střešní krytině a v podkladních betonech spodní stavby a o významné statické porušení stavby. To bylo zjištěno až při bouracích pracích, po sejmutí obvodových panelů. Projektová dokumentace, která byla součástí schválené žádosti, problém neodhalila. Stavba je totiž bývalým vojenským objektem budovaným armádou svépomocí a pro přípravu projektové dokumentace neexistovaly relevantní podklady.

Před zastupiteli tak vyvstala otázka, co s torzem objektu, který v současné době v kasárnách je. „Je potřeba provést demolici a na stejném místě postavit bytové domy, které budou zhruba stejného charakteru jako domy v ulici Karla IV.,“ charakterizoval představu místostarosta Karel Krejza. Realizovat stavbu by měl investor, který koupí pozemek formou licitace a bude ochoten zajistit demolici torza a následně stavbu bytových domů v souladu s představou městského architekta. Pojistkou pro dodržení projektu odpovídajícího představám zastupitelů má být uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. K nabytí vlastnických práv by tedy došlo až po úspěšné realizaci stavby.

Red

Red