Na zvýšení platů řidičů by se měl podílet stát

DÚK autobus
Od letošního ledna by se měly zvýšit mzdy řidičů veřejné autobusové dopravy. Koncem loňského roku o tom rozhodla vláda. Nevzala však v potaz, že většina krajů má s firmami, které zajišťují regionální autobusovou dopravu, uzavřené smlouvy na několik let. A to na základě výběrových řízení.

 Kde vzít peníze a jak mzdy řidičů veřejných linkových autobusů v praxi navýšit, bylo t ématem jednání předsedy vlády Bohuslava Sobotky s vedením Asociace krajů ČR.

 „O zvýšení mzdy řidičů linkové osobní autobusové dopravy jsme rozhodli vzhledem k odpovědnosti a namáhavosti této profese. Šlo nám o nezbytnou ochranu zaměstnanců, kteří vykonávají složitější, odpovědnější namáhavější práce,“ píše v dopise místopředsedovi Asociace krajů ČR a hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovu, podepsaném také zástupci všech statutárních měst z dané oblasti (pozn.: jde o Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem.) předseda vlády Bohuslav Sobotka.

 „Navýšení platů řidičů veřejné autobusové dopravy jednoznačně podporujeme, mzdy řidičů jsou skutečně nízké,“ říká předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a dodává: „Bohužel vláda, když rozhodla o zvýšení i o více než dvacet procent, sice řekla a), nikoliv však pomyslné b) a c). Tedy kde peníze vzít a jak v praxi zvýšení provést, když kraje už dříve uzavřely smlouvy s dopravci na poskytování služeb, a to na několik let dopředu. Proto jsme mimo jiné jednali s ministryní pro místní rozvoj, která přislíbila, že její resort posoudí, zda nutné změny, případně dodatky, smluv s dopravci odpovídají zákonu o zadávání veřejných zakázek.“

 Asociace krajů dříve orientačně vyčíslila, že si realizace vládních nařízení č. 336/2016 Sb. a č. 337/2016 Sb. může vyžádat náklady až do výše cca 1,2 miliardy korun. Jde o celkovou částku za všechny kraje včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Z jednání s premiérem vyplynulo, že do 15. února 2017 mají kraje náklady na navýšení mezd řidičů upřesnit. A 20. února 2017 by se mělo v dané věci konat další jednání hejtmanů s vládou.

 „Chtěl bych poděkovat vládě, že tak rychle vyslyšela prosbu o jednání s kraji v kontextu s navýšením platů řidičů autobusů. Považuji za dů ležité řidičům vzkázat, že kabinet je připraven s kraji jako s objednateli služby linkových autobusů dále jednat,“ říká  místopředseda Rady Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a dodává: „Také bych chtěl zdůraznit, že ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí budeme důsledně kontrolovat, zda peníze půjdou skutečně na platy řidičů.“ 

 „V krajích potřebujeme garantovat navýšení platů řidičů do konce ledna, máme bohužel signály, že jinak by řidiči chtěli stávkovat,“ říká předseda dopravní komise Asociace krajů a hejtman Libereckého kraje Martin P ůta a dodává: „Smluv s dopravci, které budou třeba v kontextu s vyššími platy řidičů změnit, je typově mnoho. Z pohledu právní garance jsme ale spokojeni, že je Ministerstvo pro místní rozvoj posoudí a doporučí další vhodný postup. Resort také přislíbil, že ve spolupráci s Asociací vytvoří vzorovou smlouvu, kterou by kraje mohly využít v případě, že budou realizovat nové tendry na veřejnou autobusovou dopravu.“   

 Mzdy řidičů linkových autobusů se dlouhodobě pohybovaly kolem 70 korun za hodin, změnit to mají zmiňovaná vládní nařízení. Podle nich by se mimo jiné měli řidiči zařadit ze současné 3. skupiny prací do 5., což v praxi znamená zvýšení hodinové mzdy nejméně o 26,50 Kč. Rovněž by se měla zvýšit minimální odměna za čekání mezi spoji. Nařízení rovněž zavádí příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí při dělených směnách nebo při přerušení práce v souhrnu alespoň na 90 minut. 

Metodické doporučení a související resortní stanovisko k navýšení mez řidičů autobusů je k dispozici na Portále o veřejných zakázkách v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. 

Red

Red