Občané Roudnice uspořili 23 250 094 MJ energie

04. 07. 2013 | Tomáš Pokorný | Tisková zpráva městaMěsto Roudnice nad Labem získalo osvědčení o úspoře emisí za rok 2012. Občané Roudnice nad Labem díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů výrazně přispěli k ochraně životního prostředí.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti Eko-kom a.s. vyplývá, že občané Roudnice nad Labem v loňském roce snížili emise skleníkových plynů o 934,972 tun CO2 ekv., což představuje úsporu energie 23 250 094 MJ.

Red

Red