Odborná prezentace hojení ran v Horních Beřkovicích

U příležitosti Světového dne boje proti dekubitům byl v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice (PNHoB) ve dnech 20. a 23.listopadu 2015 uspořádán II. ročník „Odborné prezentace hojení ran“.

Tuto zajímavou aktivitu zaměřenou na problematiku dekubitů (proleženin) a na to, jak jim předcházet, připravilo oddělení gerontopsychiatrie PNHoB pod vedením Bc. Libora Klementa.

Program dvoudenní akce se skládal z ukázky antidekubitních pomůcek a přípravků na ochranu pokožky a odborných prezentací. Ty byly věnovány především nelékařskému zdravotnickému personálu a zaměřily se na ošetřovatelskou péči o pacienta s bércovým vředem, s malnutricí (podvýživou) a na péči o onkologického pacienta.

Dekubit je defekt měkkých tkání v důsledku jejich špatného prokrvení a jeho vznik se v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice sleduje kontinuálně, jako jedno z důležitých kritérií poskytování ošetřovatelské péče. Riziko vzniku dekubitů stále zůstává významným problémem zdravotnické péče na celém světě, avšak „NIHIL VOLENTI DEFFICILE“ – „Nic není obtížné pro toho, kdo chce“.

Zpestřením akce byla mini výstavka dobových fotografií nemocnice z počátku 20.století a výrobky pacientů s vánoční tématikou. Odborná prezentace hojení ran se stala další významnou vzdělávací aktivitou hornobeřkovické psychiatrické nemocnice, která si velmi zakládá na kontinuální erudici svých zaměstnanců.

Red

Red