Podřipské muzeum vystavuje ve Strahovském klášteře

3-Ozdoba kominíkPodřipské muzeum vystavuje ve Strahovském klášteře

Podřipské muzeum zapůjčilo několik unikátních ukázek z výtvarné tvorby profesora Karla Rozuma – spoluzakladatele muzea na vánoční výstavu „Jak se zdobí Vánoce“ konanou v prostorách Strahovského kláštera v Praze.

Projekt je výsledkem rozsáhlé spolupráce, do které se zapojilo Muzeum hlavního města Prahy spolu s regionálními muzejními institucemi, loutkaři a sběrateli. Patronát převzal opat kláštera pan Michael Josef Pojezdný. Autorkou výstavy je Jana Sommerová, která ztvárnila mimořádně úspěšné filmové výstavy „Jak se oblékají pohádky“ nebo „Česká filmová loutka“. Tentokrát zde představí unikátní kolekci českých historických ozdob – skleněné ozdoby foukané z volné ruky a do forem, perličkové a korálkové ozdoby, oplétané drátkem nebo papírové s dekorem.

Druhou část poutavé expozice tvoří obsáhlé soubory ozdob našich předních soudobých výrobců. Na děti čekají ukázky betlémů, loutek a marionet výtvarnice a režisérky Šárky Váchové. Atraktivním zpestřením bude ukázka adventních věnců vyrobených známými osobnostmi. Slavnostní vernisáž zahájí herec Miroslav Táborský dne 29. 11. v 17 hod. Výstavu návštěvníci naleznou v Zimním refektáři  Strahovského kláštera do 31. 12. 2013.       autor:  Ilona Trefná  Podřipské muzeum

 Z_večerníčku_Chaloupka_na_vršku_(Š.Váchová)

Red

Red