Podřipsko – Nová výstava „Peněžní památky regionu“ v muzeu

Nová výstava „Peněžní památky regionu“ v muzeu

45a0037a Roudnické Podřipské muzeum ve spolupráci s klubem Sběratelů platidel pořádá výstavu věnovanou regionálním platidlům používaným v minulosti. Návštěvníci zde uvidí nejen nouzové peněžní poukázky dvou roudnických obchodníků z 19. století, ale i poukázky ze zajateckého tábora v Terezíně z období I. světové války a platidla používaná v židovském ghettu v Terezíně v letech 1943 – 1945. Nejstarším vystaveným exponátem bude dvacetikrejcar knížete Františka Josefa Maxmiliána z Lobkowicz z roku 1774, nositele titulu vévoda roudnický.

Ke zintenzivnění vzájemné spolupráce mezi Podřipským muzeem a klubem Sběratelů platidel došlo v listopadu loňského roku, kdy byl zahájen stále probíhající cyklus besed s numismatiky pro školy a veřejnost. Spolupráce se nadále rozvíjí pravidelnými schůzkami tohoto klubu, který se od února začne pravidelně scházet každé třetí úterý v měsíci od 16.45 do 18 hodin v prostorách Podřipského muzea. Zajímavá je i nově nabízená možnost pro nečleny klubu, účastnit se těchto schůzek. Lidé tak získají možnost obrátit se se svými případnými dotazy ohledně numismatiky a příbuzných témat na odborníky klubu Sběratelů platidel. V rámci besed je možné dozvědět se také řadu historických souvislostí provázejících příběhy jednotlivých platidel, což přispívá k rozvoji všeobecného přehledu každého zájemce. Přesné termíny schůzek jsou zveřejněny v kulturním přehledu města.

 

051a3075

Na výstavu s názvem „Peněžní památky regionu“ jste srdečně zváni v době od 4. února do 29. června 2014.

 

Václav Šťástka

Klub Sběratelů platidel

 

Ilona Trefná

Podřipské muzeum

 

Red

Red