Podřipsko – Vynikající výsledek Tříkrálové sbírky 2014

Počátkem roku již 14. let vysílá Charita Česká republika do našich měst a obcí své posly. Koledníci převlečení za tři krále navštěvují domovy lidí a přejí jim v novém roce. Zároveň svěcenou křídou píšou nad dveře nápis K+M+B, který znamená z latinského překladu „Ať Kristus žehná tomuto domu“.

3 králové na Řípu Koledníci na své pouti přijímají finanční dary, z kterých se pak během roku financují charitativní projekty v celé České republice a v zahraničí.

Tříkrálovou sbírku zajišťují farnosti, nebo místní charitní organizace. U nás na Podřipsku tuto sbírku zajišťuje Farní charita Roudnice nad Labem.

Letošní sbírka proběhla v Roudnici n.L., Budyni n.O. a   13 obcích Podřipského vikariátu. Koledovalo se od pátku 3. ledna do pondělí 6. ledna 2014. Během těchto 4 dnů se do sbírky zapojilo celkem 57 koledníků z řad dětí a mládeže, 15 dobrovolníků a 14 zaměstnanců charity. Společně se jim podařilo vykoledovat do kasiček úžasnou finanční částku 117 345 Kč (což je pouze o 760 Kč méně než v roce 2013, když byl největší výtěžek z celé historie sbírky).

„Z dosaženého výsledku máme velikou radost, takový výtěžek jsme vůbec nečekali. Počasí sice bylo lepší, než po minulé roky – skoro vůbec nepršelo, nemrzlo a nefoukal vítr,( takže jsme se nemuseli obávat o zdraví koledníků), ale není právě nejpříznivější doba. Každý šetří a obrací korunu v ruce, než jí vydá. Za dosažený výsledek vděčíme především koledníkům. Dokázali přesvědčit lidi, že i v složitém období nesmíme myslet pouze na sebe, ale musíme pomáhat těm, kteří jsou na tom hůř než my.“, řekla po sečtení sbírky koordinátorka sbírky Zdenka Pětníková.

tři královny zpívají koledu

Koledníci zamířili s novoročním přáním a požehnáním také za obyvateli domovů pro seniory, domů s pečovatelskou službou a pacienty léčebny dlouhodobě nemocných. „Do těchto zařízení chodíme s cílem potěšit a rozptýlit seniory a nemocné lidi, vyloudit úsměv na jejich tvářích, což se nám skutečně daří. Je to

pro nás a malé koledníky velká odměna. Naši návštěvu ohlašujeme vždy s dostatečným předstihem, abychom nikoho nepřekvapili, zbytečně nestresovali. Pak je úžasné pozorovat, jak se na nás usmívají, jakou mají radost“, prozradila něco ze zákulisí sbírky Marcela Lysáčková.

Kromě návštěvy měst a obcí se tři králové letos poprvé vydali i na bájnou horu Říp. Položili zde základ nové tradice, kterou bude od letošního roku farní charita dodržovat. Společně s nimi vyšel i trubač Hugo, který je na jejich cestě doprovázel. Před rotundou sv. Vojtěcha a Jiří zahráli a zazpívali tříkrálovou koledu a zúčastnili se mše svaté, která zde probíhala. „U většiny turistů, kteří si vyšli na Říp na procházku, jsme sklidili úspěch. Věděli, že jsme tři králové a neseme nějaké dary nahoru do kaple. Byla to zajímavá zkušenost a určitě se za rok nechám zase přesvědčit,“ řekl jeden z třech králů.

Část výtěžku (65%), který připadne FCH Roudnice n. L., bude použit na zajištění provozu Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici n. L. a charitního šatníku v letošním roce.

koleda v domově pro seniory

Chceme z celého srdce poděkovat všem dárcům, za jejich finanční příspěvky a vstřícný přístup k našim koledníkům. Zároveň děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili sbírky – koledníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce. Nemůžu zapomenout poděkovat za nezištnou pomoc Globusu Čakovice a dalších dobrodinců se zajištěním vynikajícího občerstvení pro účastníky tříkrálové sbírky.

Všem ještě jednou děkujeme. Udělali jsme společně na začátku roku velice dobrý skutek. Ať je jich v letošním roce ještě hodně…

M. Lysáčková, FCH Roudnice n.L.

Red

Red