Profesor sportu navštívil svou tehdejší školu po 67 letech

 GYMNÁZIUM LOVOSICE / Na sklonku války získával v původní školní budově dva roky vzdělání

 LOVOSICE / HALLE – Dnes více než osmdesátiletý, navdory pokročilému věku však stále velmi čilý a svěží člověk, vysokoškolský profesor a akademik sportu, pohybu a tělesné výchovy Gerhard Moser (na fotografii vlevo) z německého města Halle navštívil po takřka sedmdesáti letech prostory školy, kde v v první polovině minulého století dva roky studoval.

„Bydleli jsme tehdy v Lovosicích a před následným poválečným odsunem sudetských Němců jsem právě do této budovy vaší nynější školy dva roky chodil,“ komentoval svou dávnou vzpomínku pan Moser. Zároveň si při exkurzi zcela přesně vzpomínal na svou konkrétní třídu, místo kde při vyučování seděl i jednotlivé kabinety, laboratoře a dokonce i osoby učitelů, přičemž na dobu svých školních let vzpomínal nyní v budově lovosického gymnázia ve velmi pozitivní duchu.

Po přestěhování do Německa vystudoval pan Moser obor tělovýchovné a sportovní antropomotoriky a biomechaniky, dlouhou dobu působil a přednášel na více tamních školách i univerzitách. V minulosti navíc velmi aktivně spolupracoval mj. také s českou Fakultou tělesné výchovy a sportu v Praze.

autor: Marek Bušek

FOTO: Archiv GYMLOVO

Red

Red