Roudnice – Závěry ankety "Hazard a hrací automaty"

Mgr. Tereza Silbernaglová a Tomáš Lukačina, Dis.

V průběhu listopadu 2013 proběhl mezi občany Podřipska průzkum s cílem zmapovat situaci týkající se hazardních her, konkrétně výherních automatů a videoloterijních terminálů, jejichž provoz mají města právo regulovat.

Výsledky této ankety ukazují, že naše veřejnost hrací automaty vnímá jako problém a drtivá většina dotázaných se vyslovila pro jeden, nebo více způsobů regulace. Celých 90% roudnických účastníků ankety se vyslovilo pro úplný zákaz herních automatů, 72% pro omezení heren v okolí škol, 73% hlasujících je pro omezení provozu heren. Omezení počtu hracích automatů by uspokojilo zhruba 20% respondentů. Jen 3% respondentů se vyjádřila pro jednu z možností rozšíření provozu a 5% je pro zachování stávajícího stavu.

Anketa také ukázala, že problematika hráčství, potažmo gamblingu, zasahuje všechny věkové skupiny, vlastní zkušenost s hraním na automatech mají nejčastěji osoby starší 65 let a osoby mezi 26 – 35 lety. Každý desátý respondent měl zkušenost s hraním na hracích automatech osobně nebo ze své rodiny.

Průzkum názorů občanů na problematiku hazardních her, množství hracích automatů a jejich umístění probíhal v Roudnici nad Labem v listopadu 2013. Ankety na webu města se zúčastnili respondenti ze 780 unikátních IP adres, z toho 547 mužů a 233 žen, nejčastěji ve věku 36 – 45 let. Anketa byla zveřejněna také v listopadovém čísle Roudnických novin, osobní dotazování realizovaly studentky VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem. Celkem se ankety zúčastnilo 829 respondentů, z nichž 618 bylo přímo z Roudnice nad Labem.

Red

Red